topic

Uczestnicy okrągłego stołu -Warszawa 1989

klasyka • 2013-12-08, 21:52


wstęp:
Kod:
Polska znajduje się w stanie ciężkiego kryzysu, ogarniającego wszystkie dziedziny działalności państwa. Praźródłem naszych nieszczęść był „okrągły stół”, popełnione tam oszustwo oraz ludzie, którzy zadecydowali o jego ustaleniach. Przedstawiamy listę czołowych osobistości „okrągłego stołu”, opartą na podstawie książki: „Okrągły stół. Kto jest kim?”, wydanej z inicjatywy komitetu organizacyjnego ds okrągłego stołu przy Lechu Wałęsie oraz na ogólnie dostępnych lub innych, później wyszłych na jaw, informacjach.


1. Jacek AMBROZIAK, Żyd, dyrektor urzędu Rady Ministrów u Mazowieckiego, radca prawny w „Tygodniku Solidarność”.

2. Stefan AMSTERDAMSKI, Żyd, były członek PZPR, prof. filozofii UW, w roku 1968 usunięty z uczelni.

3. Artur BALAZS, Żyd, właściciel ogromnego latyfundium rolnego nabytego za bardzo małą kwotę na Wolinie. AWS, PO, ostatnio utworzył SKL-Ruch Nowej Polski, będący kolejnym wcieleniem żydokomunistycznej UW, niedawny minister rolnictwa.

4. Ryszard BENDER, Żyd, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1981-83 wiceprezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, przybudówki PRON, KIK, PRL-owski poseł kilku kadencji, sędzia Trybunału Stanu z ramienia Ligi Polskich Rodzin, głosi się katolikiem.

5. Stefan BRATKOWSKI, Żyd, były członek ZMS i PZPR, honorowy prezes SDP, KO.

6. Ryszard BUGAJ, Żyd, ZMS, uczestnik wydarzeń marcowych, KOR, KO.

7. Zbigniew BUJAK, Żyd, w stanie wojennym aresztowany w piwnicy Żyda Mieczysława Rakowskiego ostatniego I-go sekretarza KC PZPR, KO.

8. Andrzej CELIŃSKI, Żyd, aktywny uczestnik wydarzeń marcowych, KOR, KO, naprzód AWS teraz w SLD, niedawny minister kultury.

9. Jerzy CIEMNIEWSKI, Żyd, b. poseł z ramienia UW, zażarty przeciwnik lustracji.

10. Marek EDELMAN, Żyd, żona i dzieci w Izraelu. Głosiciel tezy o antysemityzmie Polaków i o prześladowaniu Żydów w przedwojennej Polsce równym hitlerowskiemu. KO, UW.

11. Lech FALANDYSZ, Żyd, doradca Wałęsy, twórca tzw. „falandyzacji prawa”.

12. Dariusz FIKUS, Żyd, były agent SB, KOR, sekretarz generalny SDP, zmarły redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

13. Władysław FINDEISEN, Żyd, agent SB, były przewodniczący Rady Prymasowskiej przy Glempie, KO, zmarł.

14. Władysław FRASYNIUK, Żyd, KO, obecny szef UW.

15. Bronisław GEREMEK, recte Borys Lewartow, syn rabina z Nalewek, Żyd, uratowany przez Polaków, członek i były sekretarz PZPR na Uniwersytecie Warszawskim, b. poseł UW, b. minister spraw zagranicznych, przewodniczący zespołu reform politycznych przy Lechu Wałęsie, KO, autor słynnej wypowiedzi, iż „nienawidzi Polaków”.

16. Mieczysław GIL, Polak, organizator strajku w Nowej Hucie, KO, były poseł.

17. Andrzej GLAPIŃSKI, Żyd, głoszący się katolikiem, były minister u Olszewskiego, były poseł PC.

18. Aleksander HALL, Żyd, KO, były członek Prymasowskiej Rady Społecznej, UW, były poseł UW, były minister kultury, głosi się katolikiem, konserwatystą i politykiem prawicy.

19. Maciej IŁOWIECKI, Żyd, dziennikarz „Polityki”, wiceprezes SDP, tropiciel antysemityzmu.

20. Gabriel JANOWSKI,Żyd, uczestnik marca 1968, KO, były poseł i minister w rządzie Suchockiej, były poseł Ligi Polskich Rodzin.

21. Jarosław KACZYŃSKI, Żyd, KOR, KO, prezes PC, głoszący się prawicowcem.

22. Lech KACZYŃSKI, Żyd, brat poprzedzającego, KOR, KO, były prezes NIK-u, minister sprawiedliwości u Buzka, prezes „Prawo i Sprawiedliwość”, głosi się prawicowcem.

23. Krzysztof KOZŁOWSKI, Żyd, wieloletni członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, KO, UW, były minister spraw wewnętrznych u Mazowieckiego, zezwolił Michnikowi i jego „komisji” na dostęp do tajnych akt SB, w których buszowała 2 miesiące.

24. Stefan KOZŁOWSKI, Żyd, brat poprzedzającego, KO.

25. Marcin KRÓL, Żyd, KO, UW, niegdyś w redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

26. Władysław KUNICKI-GOLDFINGER, Żyd, KO, zmarł.

27. Zofia KURATOWSKA, Żydówka, mąż Grzegorz Jaszuński, Żyd, propagandzista PZPR, KO, UW, wicemarszałek senatu, ambasador w RPA, zmarła.

28. Jacek KUROŃ, Żyd, zwany towarzysz TERMOS, były członek PZPR, twórca czerwonego harcerstwa, współtwórca KOR-u, KO, UW, b. poseł, autor wypowiedzi iż „jest szczęśliwy, że Lwów należy do Ukrainy”, znany z wysypiania się w sejmie.

29. Bogdan LIS, Polak, były członek PZPR, KO.

30. Jan LITYŃSKI, Żyd, KOR, KO, uczestnik wydarzeń marcowych, były poseł UW.

31. Helena ŁUCZYWO, Żydówka, cała rodzina w KPP lub w PZPR, uczestniczka wydarzeń marcowych.

32. Tadeusz MAZOWIECKI, Żyd, autor łajdackiego ataku prasowego na bpa Kaczmarka, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, poseł PRL, UW, poseł przewodniczący i premier UW, KO, twórca grubej kreski, zażarty przeciwnik lustracji.

33. Jacek MERKEL, Polak (?), KO.

34. Adam MICHNIK, Żyd, dawne nazwisko Aron Szechter, ojciec skazany przed wojną na 10 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz ZSRR, brat Stefan sądowy morderca z czasów PRL. Członek PZPR, KOR, KO, obecnie naczelny redaktor „Gazety Wyborczej”.

35. Andrzej MILCZANOWSKI, Żyd, KOR, KO, UW, były minister spraw wewnętrznych u Mazowieckiego, zażarty przeciwnik lustracji.

36. Jan OLSZEWSKI, Żyd, niegdyś Jan Oxner, pracownik ministerstwa sprawiedliwości w czasach stalinowskich, członek redakcji „Po Prostu”, gdzie pisywał artykuły o polskim antysemityzmie, członek Klubu Krzywego Koła, KOR, były poseł i premier PRL-bis, szef i twórca licznych partii głoszących się prawicowymi, np. ROP, obecnie poseł, wystąpił z klubu Ligi Polskich Rodzin.

37. Janusz ONYSZKIEWICZ, Żyd, KO, UW, były poseł i minister obrony.

38. Edmund OSMAŃCZYK, Polak, dziennikarz i członek oraz działacz przedwojennego Związku Polaków w Niemczech, KO, zmarł.

39. Janusz PAŁUBICKI, Żyd, KO, UW, minister ds służb specjalnych u Buzka, zażarty przeciwnik lustracji.

40. Walerian PAŃKO, Polak, szef NIK-u, prowadził śledztwo w sprawie FOZZ, zginął w niewyjaśnionym wypadku samochodowym.

41. Aleksander PASZYŃSKI, Żyd, absolwent komunistycznej Akademii Nauk Politycznych, były członek PZPR, dziennikarz „Polityki”, KO, UW.

42. Leszek PIOTROWSKI, Polak, były minister sprawiedliwości u Buzka.

43. Anna RADZIWIŁŁ, Żydówka, były wiceminister oświaty w rządzie Mazowieckiego, twórca krytykowanych programów szkolnych.

44. Ryszard REIFF, Polak, były szef PAX-u, KO.

45. Jan Maria ROKITA, Żyd, KO, UW, AWS, SKL, obecnie Platforma Obywatelska.

46. Zbigniew ROMASZEWSKI, Żyd, KOR, KO, UW, obecnie senator.

47. Henryk SAMSONOWICZ, były członek ZMP i PZPR, minister nauki w rządzie Mazowieckiego.

48. Grażyna STANISZEWSKA, Żydówka, były poseł UW.

49. Andrzej STELMACHOWSKI, KIK, były minister nauki, obecnie prezes Wspólnoty Polskiej. Ostatnio poparł szefa IPN Kieresa podpisując pochwalający go list.

50. Stanisław STOMMA, Żyd, wieloletni członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, wieloletni poseł na sejm PRL-bis, gdzie w ciągu 3 kadencji zgłaszał wnioski o udzielenie peerelowskiemu wymiarowi sprawiedliwości wotum zaufania.

51. Adam STRZEMBOSZ, Żyd, długoletni sędzia PRL, profesor prawa KUL, autor poprawki do kodeksu karnego znoszącej karę konfiskaty mienia wielkich przestępców gospodarczych, były prezes Sądu Najwyższego.

52. Klemens SZANIAWSKI, Żyd, były pracownik KC PZPR, były agent SB, KO, przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych, zmarł.

53. Jan Józef SZCZEPAŃSKI, Polak, były prezes ZLP, KO, zdeklarowany sojusznik UW.

54. Józef ŚLlSZ, Polak, rolnik, współtwórca Solidarności RI, KO, zmarł.

55. Jacek TAYLOR, Polak, prawnik, były doradca i obrońca Wałęsy, obecnie adwokat, bezkrytyczny wielbiciel Żydów.

56. Witold TRZECIAKOWSKI, Żyd, KO, członek Prymasowskiej Rady Społecznej.

57. Jerzy TUROWICZ, Żyd, wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, KO, UW, jeden z głównych sprawców usunięcia Klasztoru Karmelitanek z Oświęcimia, zażarty przeciwnik kardynała Wyszyńskiego, przeciw któremu spiskował na II Soborze Watykańskim. Zmarł.

58. Lech WAŁĘSA, Polak (?), choć są tacy co mówią że... Twórca polityki lewej nogi. Będąc prezydentem ukradł w UOP-ie akta „Bolka”.

59 Andrzej WIELOWIEJSKI, Polak, zażarty filosemita, doradca Wałęsy, UW, KO, redaktor „Więzi”.

60. Jacek WOŹNIAKOWSKI, Polak, profesor KUL, redaktor naczelny „Znaku”, od 1945 roku współpracujący z „Tygodnikiem Powszechnym”, KO, działacz KIK-ów, zażarty filosemita.

61. Henryk WUJEC, Żyd, uczestnik wydarzeń marcowych, KIK, sekretarz KO, UW.

62. Jerzy ZDRADA, Żyd, b. poseł UW, wiceminister edukacji w rządzie Buzka.

63. Tadeusz ZIELIŃSKI, Żyd, KO, były rzecznik praw obywatelskich. Zmarł.

64. Andrzej ZOLL, Żyd, były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, UW, obecnie rzecznik praw obywatelskich.


Analiza listy osobistości prawej strony okrągłego stołu daje obraz bardzo przygnębiający. Było tam ok. 51 Żydów i ok. 13 Polaków, co oznacza że Żydzi kontrolowali sytuację i zadecydowali o treści układu. Poszło im to tym łatwiej, że kolaborowali z nimi tacy Polacy jak Wałęsa, Woźniakowski i Wielowiejski, całkowicie podporządkowani ich interesom. Żydzi kontrolowali też Kluby Inteligencji Katolickiej, oraz Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie.

O takim składzie okrągłego stołu zadecydował sekretarz episkopatu Polski arcybiskup Bronisław Dąbrowski, Żyd. Dlatego właśnie nie było tam przedstawicieli prawdziwej opozycji prawicowej akowskiego podziemia niepodległościowego zesłańców i emigracji z Zachodu.

Żydzi wygrali okrągły stół i zaczęli rządzić Polską na spółkę z postkomuną. Zaczęła się w żydowski sposób rozumiana transformacja, której rezultatem jest dzisiejszy kryzys, wysprzedaż prawie całego majątku narodowego w obce ręce, ataki na Polskę i Polaków i wielka próba pozbawienia nas niepodległości przez zawleczenie nas do Unii Europejskiej.

Kratubratu

2013-12-08, 23:01
Przykro mi ale nijak ma się to do rzeczywistości.

GrenAcid

2013-12-08, 23:19
@up
Icek weź wracaj do Izraela co? Tam ci ciapaci pokażą rzeczywistość.


tekkit

2013-12-08, 23:47
kaczynscy to nie zydzi.

necroboss

2013-12-08, 23:56
Na powyższym zdjęciu znajdują się wszyscy zdrajcy naszego pięknego kraju.

RockyWood

2013-12-08, 23:58
no bez przesady z tymi żydami... wiem że nikt ich nienawidzi ani nie toleruje i nikt dzisiaj ich by nie ukrywał przed szwabami :D ale nie no... nie wszyscy tam byli żydami. Ot Kaczyńscy ni ch*ja.

Wiadomo że podczas obrad tego okrągłego stołu nieoficjalnie zapewniono władze komunistyczne i inne (które nadal ciągną za sznurki w Polsce) że prawdziwa Prawica nigdy nie dostanie się do władzy w tym kraju. Czego świadkami jesteśmy przy każdych wyporach... Przy kolejnych ZNOWU prawicy nawet nie dopuszczą na listę opcji.

Al-Bundy

2013-12-08, 23:59
youtube TV


oho ktoś puka do drzwi...

oceanman

2013-12-09, 00:16
– Członkowie pierwszego komunistycznego rządu w Moskwie (1918) (Rada Komisarzy Ludowych)

1. Ilicz Ulin (Wladimir Ilicz Ulianow lub Nikolaus Lenin). Przewodniczący Rady Najwyższej, po matce Żyd. Matka nazywała się Blank, z pochodzenia była niemiecką Żydówką.
2. Lew Dawinovicz Bronstein (Leo Trocki), komisarz Czerwonej Armii i Marynarki, Żyd
3. Iosip Dawid Wissarionowicz Dżugaszwili-Kochba (Józef Wissarionowicz Stalin), komisarz ds. narodowości, z pochodzenia gruziński Żyd
4. Cziczerin, komisarz spraw zagranicznych, Rosjanin
5. Apfelbaum (Grigore Zinowiew), komisarz spraw wewnętrznych, Żyd
6. Kohen (Wolodarsky), komisarz ds. prasy i propagandy, Żyd
7. Samuel Kaufmann, komisarz ds. państwowych gruntów, Żyd
8. Steinberg, komisarz ds. prawa, Żyd
9. Schmidt, komisarz ds. robót publicznych, Żyd
10. Ethel Knigkisen (Liliana), komisarz ds. zaopatrzenia, Żydówka
11. Pfenigstein, komisarz ds. osiedlania uchodźców, Żyd
12. Szlichter (Wostanoleinin), komisarz ds. kwaterunku (konfiskata prywatnych domów dla czerwonych), Żyd
13. Lurie (Larin), przewodniczący najwyższej rady gospodarczej, Żyd
14. Kukor (Kukorsky), komisarz ds. handlu, Żyd
15. Spitzberg, komisarz ds. kultury, Żyd
16. Urisky (Radomilsky), komisarz ds. “wyborów”, Żyd
17. Lunaczarsky, komisarz ds. szkół publicznych, Rosjanin
18. Simasko, komisarz ds. zdrowia, Żyd
19. Protzian, komisarz ds. rolnictwa, Ormianin


A wy i tak powiecie, że żydy są ofiarami i 666 miliardów bezbronnych żydów w Auszwic zostało zamorodowanych przez okrutnych białych :amused:


honecker

2013-12-09, 01:06
Kaczyńskie to debeściaki, prawie same żydy a im dało się wcisnąć miedzy nich, to tam chyba kupili swe stanowiska.

PogromcaDziewic

2013-12-09, 06:37
DUST DEVIL napisał/a:

– Członkowie pierwszego komunistycznego rządu w Moskwie (1918) (Rada Komisarzy Ludowych)

1. Ilicz Ulin (Wladimir Ilicz Ulianow lub Nikolaus Lenin). Przewodniczący Rady Najwyższej, po matce Żyd. Matka nazywała się Blank, z pochodzenia była niemiecką Żydówką.
2. Lew Dawinovicz Bronstein (Leo Trocki), komisarz Czerwonej Armii i Marynarki, Żyd
3. Iosip Dawid Wissarionowicz Dżugaszwili-Kochba (Józef Wissarionowicz Stalin), komisarz ds. narodowości, z pochodzenia gruziński Żyd
4. Cziczerin, komisarz spraw zagranicznych, Rosjanin
5. Apfelbaum (Grigore Zinowiew), komisarz spraw wewnętrznych, Żyd
6. Kohen (Wolodarsky), komisarz ds. prasy i propagandy, Żyd
7. Samuel Kaufmann, komisarz ds. państwowych gruntów, Żyd
8. Steinberg, komisarz ds. prawa, Żyd
9. Schmidt, komisarz ds. robót publicznych, Żyd
10. Ethel Knigkisen (Liliana), komisarz ds. zaopatrzenia, Żydówka
11. Pfenigstein, komisarz ds. osiedlania uchodźców, Żyd
12. Szlichter (Wostanoleinin), komisarz ds. kwaterunku (konfiskata prywatnych domów dla czerwonych), Żyd
13. Lurie (Larin), przewodniczący najwyższej rady gospodarczej, Żyd
14. Kukor (Kukorsky), komisarz ds. handlu, Żyd
15. Spitzberg, komisarz ds. kultury, Żyd
16. Urisky (Radomilsky), komisarz ds. “wyborów”, Żyd
17. Lunaczarsky, komisarz ds. szkół publicznych, Rosjanin
18. Simasko, komisarz ds. zdrowia, Żyd
19. Protzian, komisarz ds. rolnictwa, Ormianin


A wy i tak powiecie, że żydy są ofiarami i 666 miliardów bezbronnych żydów w Auszwic zostało zamorodowanych przez okrutnych białych :amused:

ObrazekA w Polsce można dodać:
-Dzierżyński - żyd, twórca jednej z najbardziej bandyckich organizacji zwanej CZEKA
-Berman
-Beria - Jeden z współodpowiedzialnych za mordy w Katyniu, Smoleńsku, Kalininie, Miednoje itd.

A z pachołków Moskwy to wspomniany Michnik i Wałęsa. Tak, on też był żydem, bodajże Lejba Kone ale głowy nie dam.
No i bracia Kaczyńscy również są żydami.

SharpSe

2013-12-09, 06:53
A może jakieś źródło podasz tych rewelacji? Chociaż nie trzeba domyślam się, że coś w stylu nazi.pl, narodowcy.com czy też łysapała.de. Niedługo otworzysz lodówkę a tam k***a rudy żyd. Kto takie rzeczy wymyśla i jak trzeba mieć zryty beret żeby wszystko tak swobodnie łykać jak gąbka. Wyedukowanie was byłoby trudniejsze od wejścia tyłem na Mont Everest. Nago. W zimie. Na koniu.

pemb

2013-12-09, 08:15
"A wy i tak powiecie, że żydy są ofiarami i 666 miliardów bezbronnych żydów w Auszwic zostało zamorodowanych przez okrutnych białych"
A nie są? Żydzi to rasa biała

SharpSe

2013-12-09, 10:12
pemb napisał/a:

"A wy i tak powiecie, że żydy są ofiarami i 666 miliardów bezbronnych żydów w Auszwic zostało zamorodowanych przez okrutnych białych"
A nie są? Żydzi to rasa białaPewnie ci odpisze, że żydzi to rasa pomarańczowa. Tak jest z daltonistami. Nie odróżniają cyklistów od onanistów ani nihilistów od anarchistów.

PogromcaDziewic

2013-12-09, 14:29
gwindak napisał/a:

A może jakieś źródło podasz tych rewelacji? Chociaż nie trzeba domyślam się, że coś w stylu nazi.pl, narodowcy.com czy też łysapała.de. Niedługo otworzysz lodówkę a tam k***a rudy żyd. Kto takie rzeczy wymyśla i jak trzeba mieć zryty beret żeby wszystko tak swobodnie łykać jak gąbka. Wyedukowanie was byłoby trudniejsze od wejścia tyłem na Mont Everest. Nago. W zimie. Na koniu.Dzięki za sklasyfikowanie pewnych osób ideologicznie. Tak jak to robili naziści. No ale do rzeczy. Takie informacje, nie licząc "świętej solidarnośći"(Michnik, Wałęsa itd) są...były w każdej książce o historii(tak do reformy szkolnictwa) i polecam dokument "Towarzysz Generał" ku Twojemu zdziwieniu nie robiony przez te łyse pały z nazi.de oraz "Obywatel Poeta". Ciekawy dokument o Herbercie..No tak, bo antysyjonistyczny to od razu naizsta.... Przypomnę o Moczarze i Saddamie Husajnie no ale skoro ktoś mówi coś o żydzie to wiadomo - nazista, łysa pała, skin w glanach z mózgiem wielkości orzeszka. bo przecież " jak trzeba mieć zryty beret żeby wszystko tak swobodnie łykać jak gąbka. "