topic

Rozkmina trepa

lysout • 2016-10-10, 14:35
Niezależnie od narodowości na polu walki wszyscy żołnierzy zastanawiają się nad tym samym:


- jak wygląda francuski mundur od przodu?