18+
Ta strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.
Zapamiętaj mój wybór i zastosuj na pozostałych stronach

Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 2901 13 223,15
2. ~_Yarko_ 2825 20 141,25
3. ~Velture 2672 10 267,20
4. trytodie 2280 11 207,27
5. ~REsadER 2165 13 166,54
6. CrazyEdek 2096 11 190,55
7. Flodzia 1813 9 201,44
8. panpanczan 1735 11 157,73
9. Anal_Intruder_69 1729 13 133,00
10. misiekdiablo1 1721 10 172,10
11. ~McSadol 1228 7 175,43
12. Centurion 1043 6 173,83
13. GeorgeHarvey1 835 5 167,00
14. Roskosmos 753 4 188,25
15. hardmaniack 499 2 249,50
16. phrontch 421 3 140,33
17. POLTERGAIST 359 2 179,50
18. xv89 358 1 358,00
19. Suspens 302 1 302,00
20. zxd57 248 1 248,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~_Yarko_ 19497 98 198,95
2. Flodzia 15701 64 245,33
3. ~Velture 14827 50 296,54
4. ~Sunday 9842 38 259,00
5. CrazyEdek 9049 41 220,71
6. ~McSadol 8591 38 226,08
7. misiekdiablo1 8380 44 190,45
8. Anal_Intruder_69 7993 55 145,33
9. GeorgeHarvey1 7350 32 229,69
10. Centurion 6065 26 233,27
11. RobDeMay 4353 9 483,67
12. trytodie 3709 18 206,06
13. phrontch 3456 21 164,57
14. ~REsadER 3138 18 174,33
15. panpanczan 2955 17 173,82
16. Duczki1234 2461 10 246,10
17. mariusz3pl 2125 6 354,17
18. PiotrusCinek88 1917 5 383,40
19. Roskosmos 1729 9 192,11
20. hashtag 1424 10 142,40
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~_Yarko_ 61147 301 203,15
2. Halman 60989 255 239,17
3. CrazyEdek 44972 160 281,08
4. Flodzia 43747 171 255,83
5. ~Velture 37276 120 310,63
6. T3RMINATOR 25934 142 182,63
7. Anal_Intruder_69 25742 144 178,76
8. ~McSadol 23289 104 223,93
9. GeorgeHarvey1 22058 93 237,18
10. ~Sunday 20104 74 271,68
11. misiekdiablo1 17609 101 174,35
12. Duczki1234 17264 80 215,80
13. RobDeMay 13964 31 450,45
14. phrontch 11259 75 150,12
15. Centurion 11026 46 239,70
16. mariusz3pl 10118 27 374,74
17. ~REsadER 8409 48 175,19
18. trytodie 6867 30 228,90
19. PiotrusCinek88 4358 13 335,23
20. yaiba 3515 13 270,38
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 189138 789 239,72
2. CrazyEdek 123480 405 304,89
3. Flodzia 89944 344 261,47
4. ~_Yarko_ 86125 428 201,23
5. ~Velture 62580 201 311,34
6. ~McSadol 54720 233 234,85
7. GeorgeHarvey1 47112 198 237,94
8. ~Sunday 44741 149 300,28
9. T3RMINATOR 43402 211 205,70
10. Anal_Intruder_69 31151 168 185,42
11. Duczki1234 29042 133 218,36
12. misiekdiablo1 23955 144 166,35
13. mariusz3pl 20564 59 348,54
14. ~REsadER 16798 82 204,85
15. RobDeMay 15222 35 434,91
16. Macx83wwww 15067 94 160,29
17. phrontch 13906 94 147,94
18. trytodie 11829 49 241,41
19. Centurion 11026 46 239,70
20. Jesse.Pinkman 10146 84 120,79
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 348626 1391 250,63
2. Jesse.Pinkman 315889 1933 163,42
3. CrazyEdek 291819 914 319,28
4. ~_Yarko_ 187978 854 220,11
5. ~Velture 180193 581 310,14
6. Flodzia 151148 571 264,71
7. GeorgeHarvey1 97124 422 230,15
8. ~McSadol 89067 379 235,01
9. ~Sunday 54067 177 305,46
10. T3RMINATOR 49590 232 213,75
11. Duczki1234 45155 205 220,27
12. Anal_Intruder_69 39859 215 185,39
13. phrontch 36081 219 164,75
14. ~REsadER 30210 142 212,75
15. RobDeMay 27501 60 458,35
16. misiekdiablo1 23955 144 166,35
17. Macx83wwww 22461 137 163,95
18. mariusz3pl 21529 63 341,73
19. Cyjanek 18928 70 270,40
20. PiotrusCinek88 15733 43 365,88
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 2280198 9380 243,09
2. ~Sunday 1937871 4847 399,81
3. CrazyEdek 1903422 5076 374,98
4. ~Angel 1130272 3536 319,65
5. ~Velture 1104970 3878 284,93
6. ~_Yarko_ 888600 3248 273,58
7. Jesse.Pinkman 831939 5471 152,06
8. phrontch 800544 4575 174,98
9. ~LegendarnyZiom 775493 1731 448,00
10. Flodzia 704742 2303 306,01
11. ~DMT 501603 1775 282,59
12. Pener 471079 1788 263,47
13. ~McSadol 459657 1948 235,96
14. BongMan 430340 1413 304,56
15. TT4 420837 1564 269,08
16. T3RMINATOR 410752 2155 190,60
17. krzyks 312124 1019 306,30
18. Fakerę 307186 938 327,49
19. GeorgeHarvey1 259168 1130 229,35
20. Centurion 253512 8468 29,94

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~_Yarko_ 20 2825 141,25
2. ~REsadER 13 2165 166,54
3. ~Sunday 13 2901 223,15
4. Anal_Intruder_69 13 1729 133,00
5. panpanczan 11 1735 157,73
6. trytodie 11 2280 207,27
7. CrazyEdek 11 2096 190,55
8. ~Velture 10 2672 267,20
9. misiekdiablo1 10 1721 172,10
10. Flodzia 9 1813 201,44
11. ~McSadol 7 1228 175,43
12. Centurion 6 1043 173,83
13. GeorgeHarvey1 5 835 167,00
14. Roskosmos 4 753 188,25
15. phrontch 3 421 140,33
16. POLTERGAIST 2 359 179,50
17. hardmaniack 2 499 249,50
18. Marian_Koniuszko 2 185 92,50
19. Siriuz 1 64 64,00
20. fantasticplayer 1 132 132,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~_Yarko_ 98 19497 198,95
2. Flodzia 64 15701 245,33
3. Anal_Intruder_69 55 7993 145,33
4. ~Velture 50 14827 296,54
5. misiekdiablo1 44 8380 190,45
6. CrazyEdek 41 9049 220,71
7. ~Sunday 38 9842 259,00
8. ~McSadol 38 8591 226,08
9. GeorgeHarvey1 32 7350 229,69
10. Centurion 26 6065 233,27
11. phrontch 21 3456 164,57
12. ~REsadER 18 3138 174,33
13. trytodie 18 3709 206,06
14. panpanczan 17 2955 173,82
15. hashtag 10 1424 142,40
16. Duczki1234 10 2461 246,10
17. Roskosmos 9 1729 192,11
18. RobDeMay 9 4353 483,67
19. mariusz3pl 6 2125 354,17
20. Marian_Koniuszko 5 904 180,80
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~_Yarko_ 301 61147 203,15
2. Halman 255 60989 239,17
3. Flodzia 171 43747 255,83
4. CrazyEdek 160 44972 281,08
5. Anal_Intruder_69 144 25742 178,76
6. T3RMINATOR 142 25934 182,63
7. ~Velture 120 37276 310,63
8. ~McSadol 104 23289 223,93
9. misiekdiablo1 101 17609 174,35
10. GeorgeHarvey1 93 22058 237,18
11. Duczki1234 80 17264 215,80
12. phrontch 75 11259 150,12
13. ~Sunday 74 20104 271,68
14. ~REsadER 48 8409 175,19
15. Centurion 46 11026 239,70
16. RobDeMay 31 13964 450,45
17. trytodie 30 6867 228,90
18. mariusz3pl 27 10118 374,74
19. panpanczan 17 2955 173,82
20. PiotrusCinek88 13 4358 335,23
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 789 189138 239,72
2. ~_Yarko_ 428 86125 201,23
3. CrazyEdek 405 123480 304,89
4. Flodzia 344 89944 261,47
5. ~McSadol 233 54720 234,85
6. T3RMINATOR 211 43402 205,70
7. ~Velture 201 62580 311,34
8. GeorgeHarvey1 198 47112 237,94
9. Anal_Intruder_69 168 31151 185,42
10. ~Sunday 149 44741 300,28
11. misiekdiablo1 144 23955 166,35
12. Duczki1234 133 29042 218,36
13. Macx83wwww 94 15067 160,29
14. phrontch 94 13906 147,94
15. Jesse.Pinkman 84 10146 120,79
16. ~REsadER 82 16798 204,85
17. mariusz3pl 59 20564 348,54
18. trytodie 49 11829 241,41
19. Centurion 46 11026 239,70
20. RobDeMay 35 15222 434,91
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Jesse.Pinkman 1933 315889 163,42
2. Halman 1391 348626 250,63
3. CrazyEdek 914 291819 319,28
4. ~_Yarko_ 854 187978 220,11
5. ~Velture 581 180193 310,14
6. Flodzia 571 151148 264,71
7. GeorgeHarvey1 422 97124 230,15
8. ~McSadol 379 89067 235,01
9. T3RMINATOR 232 49590 213,75
10. phrontch 219 36081 164,75
11. Anal_Intruder_69 215 39859 185,39
12. Duczki1234 205 45155 220,27
13. ~Sunday 177 54067 305,46
14. misiekdiablo1 144 23955 166,35
15. ~REsadER 142 30210 212,75
16. Macx83wwww 137 22461 163,95
17. Cyjanek 70 18928 270,40
18. mariusz3pl 63 21529 341,73
19. RobDeMay 60 27501 458,35
20. yaiba 57 12819 224,89
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 9380 2280198 243,09
2. Centurion 8468 253512 29,94
3. Jesse.Pinkman 5471 831939 152,06
4. CrazyEdek 5076 1903422 374,98
5. ~Sunday 4847 1937871 399,81
6. phrontch 4575 800544 174,98
7. ~Velture 3878 1104970 284,93
8. ~Angel 3536 1130272 319,65
9. ~_Yarko_ 3248 888600 273,58
10. Flodzia 2303 704742 306,01
11. T3RMINATOR 2155 410752 190,60
12. ~McSadol 1948 459657 235,96
13. Pener 1788 471079 263,47
14. ~DMT 1775 501603 282,59
15. fantastico 1765 240421 136,22
16. ~LegendarnyZiom 1731 775493 448,00
17. TT4 1564 420837 269,08
18. BongMan 1413 430340 304,56
19. GeorgeHarvey1 1130 259168 229,35
20. Pantilion 1040 216721 208,39

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Kriski 514 12 42,83
2. panpanczan 440 37 11,89
3. Centurion 391 9 43,44
4. smc 384 147 2,61
5. Driver19cm 371 40 9,28
6. dżonyłojlker 296 46 6,43
7. ~mg_schutze 284 6 47,33
8. Siriuz 272 39 6,97
9. Veni_Vidi 239 35 6,83
10. Janko 237 71 3,34
11. leonidkacap 226 23 9,83
12. 35i 218 36 6,06
13. turor 212 28 7,57
14. birddog102 210 41 5,12
15. Anal_Intruder_69 189 16 11,81
16. minions 189 6 31,50
17. Zulu-Gula 160 28 5,71
18. silwerbalk 150 12 12,50
19. mygyry 140 3 46,67
20. POLTERGAIST 139 16 8,69
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~mg_schutze 2438 48 50,79
2. 35i 1773 204 8,69
3. Kriski 1741 52 33,48
4. psotny_fiutek 1636 142 11,52
5. Centurion 1573 34 46,26
6. smc 1443 511 2,82
7. Driver19cm 1034 88 11,75
8. dżonyłojlker 1022 148 6,91
9. ~Velture 1016 74 13,73
10. pazuzu 873 61 14,31
11. turor 774 99 7,82
12. Veni_Vidi 741 174 4,26
13. panpanczan 698 71 9,83
14. Lobo24 672 40 16,80
15. Janko 659 194 3,40
16. bleblebator1 634 45 14,09
17. onucek 631 68 9,28
18. Websterthe1 625 25 25,00
19. psyhepl 618 87 7,10
20. Baronessa 618 84 7,36
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Kriski 6838 187 36,57
2. psotny_fiutek 6187 477 12,97
3. ~mg_schutze 6177 135 45,76
4. Veni_Vidi 3965 835 4,75
5. smc 3776 1451 2,60
6. Centurion 3475 69 50,36
7. baronturbina 3373 801 4,21
8. dżonyłojlker 3210 347 9,25
9. SkoPio1 2710 584 4,64
10. ~Velture 2599 186 13,97
11. T3RMINATOR 2359 285 8,28
12. turor 2131 314 6,79
13. PanFajek 2118 54 39,22
14. majeńka 1933 752 2,57
15. Bul_od_bytu 1894 581 3,26
16. 35i 1860 222 8,38
17. Janko 1847 515 3,59
18. pazuzu 1801 124 14,52
19. psyhepl 1764 220 8,02
20. Baronessa 1670 243 6,87
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Kriski 14098 395 35,69
2. ~mg_schutze 12330 248 49,72
3. psotny_fiutek 12186 931 13,09
4. smc 7054 2694 2,62
5. dżonyłojlker 6504 717 9,07
6. Veni_Vidi 4954 1130 4,38
7. SkoPio1 4698 970 4,84
8. turor 4431 625 7,09
9. baronturbina 4423 958 4,62
10. ~Velture 4366 278 15,71
11. Janko 3949 1084 3,64
12. Siriuz 3674 598 6,14
13. PanFajek 3573 93 38,42
14. Centurion 3475 69 50,36
15. Bul_od_bytu 3257 1081 3,01
16. T3RMINATOR 3223 401 8,04
17. bercisko 3197 434 7,37
18. psyhepl 2990 357 8,38
19. pazuzu 2923 209 13,99
20. bleblebator1 2891 222 13,02
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Kriski 30623 911 33,61
2. ~mg_schutze 24507 500 49,01
3. ~Velture 15311 804 19,04
4. dżonyłojlker 13430 1555 8,64
5. psotny_fiutek 13238 1047 12,64
6. smc 10358 4019 2,58
7. PanFajek 9916 278 35,67
8. palićruskązarazę 9072 234 38,77
9. SkoPio1 8714 1752 4,97
10. Siriuz 8453 1333 6,34
11. flejtuch 7573 818 9,26
12. bercisko 7185 979 7,34
13. Jesse.Pinkman 6968 296 23,54
14. ~tedwaha 6727 145 46,39
15. turor 6602 999 6,61
16. Zulu-Gula 5792 833 6,95
17. żmij 5650 797 7,09
18. Bul_od_bytu 5595 2011 2,78
19. Janko 5509 1628 3,38
20. Halman 5242 515 10,18
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~Velture 162814 12456 13,07
2. Halman 131641 13153 10,01
3. mygyry 119888 8238 14,55
4. nowynick 109274 9183 11,90
5. BongMan 98052 7112 13,79
6. Kriski 77403 3670 21,09
7. ~Angel 59055 4502 13,12
8. ~mg_schutze 52361 1333 39,28
9. dżonyłojlker 51297 6102 8,41
10. TB303 49831 5172 9,63
11. bloodwar 49539 5359 9,24
12. Pener 49485 5074 9,75
13. Wiewór 49217 10003 4,92
14. ~tedwaha 40594 1178 34,46
15. pazuzu 40386 2382 16,95
16. ~DMT 40284 3136 12,85
17. saves 39623 5203 7,62
18. ~tip.top 38971 3219 12,11
19. CoJaTamKurwaWiem 36686 2817 13,02
20. janlew 35289 4402 8,02

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. smc 147 384 2,61
2. baronturbina 83 93 1,12
3. Janko 71 237 3,34
4. dżonyłojlker 46 296 6,43
5. mahlanHlapan 45 125 2,78
6. birddog102 41 210 5,12
7. Driver19cm 40 371 9,28
8. Siriuz 39 272 6,97
9. panpanczan 37 440 11,89
10. 35i 36 218 6,06
11. Veni_Vidi 35 239 6,83
12. kris1978 30 88 2,93
13. Bul_od_bytu 29 85 2,93
14. turor 28 212 7,57
15. Zulu-Gula 28 160 5,71
16. Folur 27 21 0,78
17. aaaaaaaaaaaaaa 27 30 1,11
18. Szary_Jeleń 25 39 1,56
19. Analanalanal 24 58 2,42
20. Stolik288 23 96 4,17
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. smc 511 1443 2,82
2. baronturbina 207 523 2,53
3. 35i 204 1773 8,69
4. Janko 194 659 3,40
5. Veni_Vidi 174 741 4,26
6. Bul_od_bytu 164 468 2,85
7. dżonyłojlker 148 1022 6,91
8. psotny_fiutek 142 1636 11,52
9. aaaaaaaaaaaaaa 134 512 3,82
10. SkoPio1 114 536 4,70
11. kris1978 110 298 2,71
12. turor 99 774 7,82
13. Driver19cm 88 1034 11,75
14. psyhepl 87 618 7,10
15. mazga50 86 120 1,40
16. dgfdfg 86 248 2,88
17. kłakizesrakikupadupa 85 358 4,21
18. Baronessa 84 618 7,36
19. birddog102 83 270 3,25
20. Zulu-Gula 81 535 6,60
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. smc 1451 3776 2,60
2. Veni_Vidi 835 3965 4,75
3. baronturbina 801 3373 4,21
4. majeńka 752 1933 2,57
5. SkoPio1 584 2710 4,64
6. Bul_od_bytu 581 1894 3,26
7. Janko 515 1847 3,59
8. psotny_fiutek 477 6187 12,97
9. dżonyłojlker 347 3210 9,25
10. turor 314 2131 6,79
11. Siriuz 306 1646 5,38
12. kris1978 306 1050 3,43
13. T3RMINATOR 285 2359 8,28
14. mazga50 281 486 1,73
15. darek1234 276 677 2,45
16. TwójCzarnyPan 257 1120 4,36
17. Roskosmos 247 739 2,99
18. leonidkacap 246 1169 4,75
19. Yolanda 246 1076 4,37
20. Baronessa 243 1670 6,87
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. smc 2694 7054 2,62
2. majeńka 1150 2601 2,26
3. Veni_Vidi 1130 4954 4,38
4. Janko 1084 3949 3,64
5. Bul_od_bytu 1081 3257 3,01
6. SkoPio1 970 4698 4,84
7. baronturbina 958 4423 4,62
8. psotny_fiutek 931 12186 13,09
9. dżonyłojlker 717 6504 9,07
10. mazga50 714 1448 2,03
11. turor 625 4431 7,09
12. Siriuz 598 3674 6,14
13. kris1978 574 1839 3,20
14. JanJankowski 553 1854 3,35
15. darek1234 514 1110 2,16
16. TwójCzarnyPan 464 1636 3,53
17. bercisko 434 3197 7,37
18. leonidkacap 432 1864 4,31
19. dgfdfg 408 757 1,86
20. T3RMINATOR 401 3223 8,04
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. smc 4019 10358 2,58
2. Bul_od_bytu 2011 5595 2,78
3. SkoPio1 1752 8714 4,97
4. mazga50 1728 3558 2,06
5. Janko 1628 5509 3,38
6. dżonyłojlker 1555 13430 8,64
7. majeńka 1543 3133 2,03
8. Siriuz 1333 8453 6,34
9. darek1234 1258 3483 2,77
10. Veni_Vidi 1130 4954 4,38
11. PabloSkills 1084 3179 2,93
12. psotny_fiutek 1047 13238 12,64
13. kris1978 1011 2929 2,90
14. turor 999 6602 6,61
15. JanJankowski 981 3026 3,08
16. bercisko 979 7185 7,34
17. baronturbina 958 4423 4,62
18. Kriski 911 30623 33,61
19. Zulu-Gula 833 5792 6,95
20. flejtuch 818 7573 9,26
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 13153 131641 10,01
2. ~Velture 12456 162814 13,07
3. Wiewór 10003 49217 4,92
4. nowynick 9183 109274 11,90
5. mygyry 8238 119888 14,55
6. aaaaaaaaaaaaaa 7381 34216 4,64
7. BongMan 7112 98052 13,79
8. smc 6645 14507 2,18
9. mazga50 6606 15738 2,38
10. dżonyłojlker 6102 51297 8,41
11. baronturbina 5797 23808 4,11
12. brylant1412 5679 11010 1,94
13. bloodwar 5359 49539 9,24
14. saves 5203 39623 7,62
15. TB303 5172 49831 9,63
16. Pener 5074 49485 9,75
17. pakicito 4516 25693 5,69
18. Juzwa 4510 17492 3,88
19. ~Angel 4502 59055 13,12
20. 35i 4414 23704 5,37

Najwięcej zgłoszonych dubli

# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~REsadER 11
2. ~Sunday 8
3. panpanczan 8
4. PIs 3
5. ~Angel 3
6. phrontch 2
7. Zulu-Gula 2
8. Veni_Vidi 2
9. AntyUkraina666 1
10. pazuzu 1
11. Marian_Koniuszko 1
12. xxmercy 1
13. Centurion 1
14. mygyry 1
15. needsomefps 1
16. Lolo18 1
17. jamber 1
18. Sromotnikov 1
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~REsadER 33
2. ~Angel 32
3. ~Sunday 32
4. phrontch 18
5. ~_Yarko_ 16
6. 35i 8
7. Anal_Intruder_69 8
8. panpanczan 8
9. CrazyEdek 7
10. PIs 7
11. SkoPio1 7
12. Flodzia 6
13. Zulu-Gula 6
14. żmij 5
15. Veni_Vidi 5
16. jamber 5
17. Duczki1234 3
18. Centurion 3
19. WooQash 3
20. baronturbina 2
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~REsadER 148
2. ~_Yarko_ 114
3. ~Sunday 86
4. ~Angel 72
5. phrontch 51
6. CrazyEdek 40
7. Halman 39
8. T3RMINATOR 32
9. SkoPio1 32
10. Anal_Intruder_69 19
11. jamber 17
12. Flodzia 17
13. PIs 16
14. ~Velture 11
15. 35i 11
16. Kriski 9
17. żmij 9
18. Zulu-Gula 8
19. panpanczan 8
20. HCI 7
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Sunday 169
2. ~REsadER 168
3. Halman 143
4. ~Angel 140
5. ~_Yarko_ 130
6. CrazyEdek 97
7. phrontch 58
8. SkoPio1 52
9. T3RMINATOR 44
10. Flodzia 35
11. jamber 34
12. Anal_Intruder_69 30
13. Kriski 27
14. PIs 27
15. HCI 16
16. ~Velture 16
17. Zulu-Gula 12
18. żmij 11
19. 35i 11
20. UrShadow 10
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~_Yarko_ 340
2. Halman 282
3. ~Sunday 268
4. ~Angel 230
5. ~REsadER 227
6. CrazyEdek 214
7. Jesse.Pinkman 154
8. SkoPio1 103
9. phrontch 90
10. Flodzia 85
11. T3RMINATOR 67
12. jamber 66
13. ~Velture 61
14. Kriski 61
15. PIs 58
16. ~sensualna 55
17. Anal_Intruder_69 48
18. UrShadow 40
19. Siriuz 23
20. HCI 23
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Sunday 2631
2. Flodzia 2383
3. ~_Yarko_ 2107
4. MichaU 1862
5. Halman 1749
6. ~sensualna 1227
7. ~Angel 1140
8. krzyks 1131
9. Duch 1085
10. CrazyEdek 858
11. ~Nei 815
12. ~CanesPL 654
13. ~zsakuł 614
14. karinata 569
15. T3RMINATOR 388
16. Cały_Idiota 365
17. TB303 332
18. mrlewy 322
19. Byt 311
20. Sokole_Oko 309

Statystyki są odświeżane co godzinę