18+
Ta strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.
Zapamiętaj mój wybór i zastosuj na pozostałych stronach
topic

Tradycyjnie - super jakość, sporo huku i ofiara, czyli USA

CoJaTamKurwaWiem • 2018-05-12, 05:50
Za to cenie lokalną policję - jakość nagrania i jakość strzelaniny :mrgreen:


Ve...........ek

2018-05-12, 08:32
No a u nas to wygląda tak:
Leci naćpany czy tam chory psychicznie gość z nożem na policjanta, policjant się cofa. Gość dalej leci z kosą i krzyczy, że go zabije. Policjant oddaje strzał ostrzegawczy a potem się zaczyna karuzela papierologii i dochodzenie czy policjant słusznie strzelił. W mediach gównoburza, że policjant użył pistoletu a nie obezwładnił napastnika werbalnie :roll:

edek.bajzel

2018-05-12, 08:37
murzyn w konwulsjach- a oni nie ruszaj się

panar3

2018-05-12, 09:47
edek.bajzel
Murzyn w konwulsjach może zawsze nacisnąć spust, naćpany Murzyn może się jeszcze ruszać po tych 11-12 strzałach z których 2-3 mogły trafić... Safety first!

Rudinxon

2018-05-12, 15:50
Co do policji. W Pobiedziskach młody policjant i młoda policjantka (rok na stażu) kończyli służbę. Znaleźli nieprzytomnego bezdomnego i zamiast zawieźć go do szpitala, postanowili go wywieźć do mad jezioro do lasu. Bezdomny zmarł. Miał krwiaka. Taka nasza polcja.

~Jaczuro

2018-05-12, 15:52
Rudinxon napisał/a:

Co do policji. W Pobiedziskach młody policjant i młoda policjantka (rok na stażu) kończyli służbę. Znaleźli nieprzytomnego bezdomnego i zamiast zawieźć go do szpitala, postanowili go wywieźć do mad jezioro do lasu. Bezdomny zmarł. Miał krwiaka. Taka nasza polcja.


Rozsądna, przyjazna społeczeństwu, obywatelom i środowisku?

JedkerTC

2018-05-12, 16:13
Murzyn w konwulsjach a oni się drą, ponieważ... W USA bezpieczeństwo funkcjonariusza jest priorytetem. I tak powinno być wszędzie. W dodatku ichniejsze przepisy użycia ŚPB zakładają, że zagrożenie należy zneutralizować, nawet jeśli będzie oznaczało to śmierć zatrzymywanego.

Cytat z: https://www.cga.ct.gov/2008/rpt/2008-R-0074.htm
Cytat:

STATUTORY STANDARDS FOR USING DEADLY PHYSICAL FORCE

The law authorizes law enforcement officers to use deadly physical force only when they reasonably believe it is necessary to:

1. defend themselves or a third person from the use or imminent use of deadly physical force or

2. make an arrest or prevent the escape from custody of a person whom they reasonably believe has committed or attempted to commit a felony involving the infliction or threatened infliction of serious physical injury and, where feasible, they have given warning of their intent to use deadly physical force (CGS § 53a-22 (c)).

The law defines “deadly physical force” as physical force that can be reasonably expected to cause death or serious physical injury (CGS § 53a-3(5)). It defines “serious physical injury” as physical injury which creates a substantial risk of death or which causes serious disfigurement, serious impairment of health, or serious loss or impairment of the function of any bodily organ (CGS § 53a-3(4)).

The law specifies that a reasonable belief that a person has committed an offense means a reasonable belief in facts or circumstances which, if true, would constitute an offense. If the believed facts or circumstances would not constitute an offense, an erroneous though not unreasonable belief that the law is otherwise does not make the use of physical force justifiable to make an arrest or to prevent an escape from custody (CGS § 53a-22(a)).

CONSTITUTIONAL REQUIREMENTS FOR USING DEADLY FORCE

The U.S. Supreme Court has ruled that the Fourth Amendment to the U. S. Constitution prohibits the use of deadly force to effect an arrest or prevent the escape of a suspect unless the police officer reasonably believes that the suspect committed or attempted to commit crimes involving the infliction or threatened infliction of serious physical injury and a warning of the intent to use deadly physical force was given, whenever feasible (Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985)). Thus, our statutory standards for using deadly force seem to parallel the federal constitutional standards.


Lizodup

2018-05-12, 19:17
i dobrze najpier strzelajom potem pytajom

serenity

2018-05-13, 11:39
I to jest POLICJA! Szacun!

UBcjaPOLSKA

2018-05-14, 03:41
Rozdział 3
Broń palna
Art. 45.
Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypad-ków:
1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo koniecz-ność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takie-go zamachu,
b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdro-wia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność prze-ciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zama-chu,
d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekro-czenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,
e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia;
2) konieczność przeciwstawienia się osobie:
a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,
b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej oso-bie uprawnionej do jej posiadania;
3) bezpośredni pościg za osobą, wobec której:
a) użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a–d i pkt 2,
b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 115 § 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163–165, art. 197, art. 252 i art. 280–282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
4) konieczność:
a) ujęcia osoby:
– wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a–d i pkt 2,
– wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła prze-stępstwo, o którym mowa w art. 115 § 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163–165, art. 197, art. 252 i art. 280–282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
– dokonującej zamachu, o którym mowa w pkt 1 lit. d lub e,
– jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub innego niebez-piecznego przedmiotu,
21
b) ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresz-towanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeżeli:
– ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnio-nego lub innej osoby,
– istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,
– pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podej-rzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mo-wa w art. 115 § 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163–165, art. 197, art. 252 i art. 280–282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresz-towanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności w związku z uzasad-nionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia lub przygotowania do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w:
– art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.13)),
– art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu-rze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664),
– art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontr-wywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.14));
5) konieczność udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolności z aresztu śledczego lub zakładu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadzanej, a także pościg za tą osobą.

Devorious

2018-05-14, 10:43
@UBcjaPOLSKA
Te przypadki użycia broni to tylko teoria. Mój znajomy jest policjantem, i teoretycznie gdy rzucił się na niego facet z rękoma miał by go prawo odstrzelić, ale oczywiście tylko w teorii, bo wtedy wchodzi pan "prorok" i zaczyna się minimalizacja skutków użycia ŚPB, kolejność użycia ŚBP itd.

Wiewór

2018-05-14, 11:21
Jeden dnindu/mechico ogląda sadola. Grzecznie wyszedł z auta i dał dyla bo wiedział co się stanie :D

Cały problem z polską policją polega na tym, że u nas broń otacza się złowrogą aurą. Broń uważa się za diabelskie narzędzie, które mogą nosić tylko najszlachetniejsi wybrańcy bo zwykły plebs da się opętać i zejdzie na ścieżkę mroku.
Mnoży się niestworzone historie jak to broń sama strzela (tak jakby auta same jeździły), straszy się lud w mediach, że tylko władza ma prawo do broni.
Jak policjant zgubi łuskę to k***a szukają jej helikopterami, psami tropiącymi, ściągają kadetów ze szkół wojskowych i wszyscy biegają osrani w poszukiwaniu k***a łuski.
Poj***ny kraj.

A w USA broń to po prostu broń. Zwykłe narzędzie. Przedmiot. Kawałek metalu i plastiku.
Jak policjant może jebnąć dindusowi pałką to mu jebnie pałką. Jak musi strzelać to strzel i nikt nie robi z tego afery. Używa takiego narzędzia jak mu pasuje.
Po to jest broń, żeby jej używać a nie nosić dla ozdoby.

JedkerTC

2018-05-14, 13:02
Nie wiem gdzie ma być sens w przytaczaniu art. 45 ustawy oŚPBiBP i to jeszcze bez art. 47, w przypadku nagrania amerykańskiej Policji...