topic

Tatarzy w Polsce.

wl...........zu • 2013-02-02, 18:27
Witam. Jako że ostatnio zauważyłem najazd na narody kolorowe, lubujące się we wzajemnym eksterminowaniu i krzyczeniu "Allah akbar"- postanowiłem troszkę podrążyć temat Muzułmanów na ziemiach Polskich- i oto, co udało mi się zlepić.
Chciał bym przedstawić bliżej historię Tatarów osiadłych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

No, to lecimy- pozwolę zacytować sobie duży fragment tekstu z zaznaczeniem źródła.

Cytat:

Tatarzy - Muzułmanie Polscy

W Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkuje obecnie około 5000 osób z rodowodem tatarskim, wyznających Islam. Ludność tę określamy dziś mianem Tatarów polskich. Jej przodkowie pochodzili z niegdyś potężnego państwa tatarskiego Złotej Ordy oraz z powstałych po jej upadku samodzielnych chanatów.

Pierwsi przybysze przywędrowali na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego na początku XIV wieku. Pełny rozwój kolonizacji tatarskiej nastąpił za rządów Wielkiego Księcia Witolda, przypadających na lata 1392 – 1430. Tatarzy osiedlali się tam dobrowolnie porzucając, targane wojnami domowymi rodzinne stepy. Osiedlający się Tatarzy byli stale zobowiązani do służby wojskowej, za co otrzymywali nadziały ziemi. Mogli w swoich koloniach budować meczety, jak też wchodzić w związki małżeńskie z tamtejszymi kobietami, oraz wychowywać potomstwo w wierze muzułmańskiej.

Z biegiem czasu, kiedy liczne unie połączyły Polskę i Litwę, tworząc z nich jedno niepodzielne państwo, Tatarzy stali się poddanymi Króla Polskiego. Służyli, zatem w wojskach litewskich i polskich, przeważnie w oddziałach lekkiej jazdy, na uzbrojenie, których składały się szable i łuki. Kiedy zachodziła potrzeba, broniąc Rzeczypospolitej, ścierali się w boju z wojskami Zakonu Krzyżackiego, walczyli z Rosjanami i Szwedami, a także ze swymi pobratymcami, których nie uważali za braci , lecz za najeźdźców. Oprócz służby wojskowej na niektórych Tatarach, posiadających znajomość języków wschodnich, spoczywał obowiązek tłumaczy. Wysyłano ich zatem w poselstwach polskich do Turcji i Chanatu Krymskiego.

Na przełomie XVI i XVII w. Tatarzy całkowicie zatracili swój język ojczysty, zastępując go jednym z języków słowiańskich, którymi posługiwała się ludność Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z racji swego zamieszkania Tatarów tych określał się nieraz litewskimi. Nie oznaczało to jednak, aby identyfikowali się oni z ludnością litewską. Większość mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiła ludność słowiańska, skąd też ulegli oni kulturowej asymilacji otoczenia, pozostając tylko przy swoim wyznaniu. Z czasem zaczęli posługiwać się językiem polskim i białoruskim, przyjmując od tej ludności wszelkie lokalne obyczaje, dlatego też zaczęto nazywać ich Tatarami polskimi.

W drugiej połowie XVII w, w wyniku nadań króla Jana III Sobieskiego, nowe kolonie tatarskie powstały na Podlasiu i w powiecie grodzieńskim. W XVIII stuleciu Tatarzy tworzyli nadal swoje pułki, w których służyli także Polacy. U schyłku tego wieku walczyli w obronie Rzeczypospolitej, biorąc udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r i w powstaniu kościuszkowskim 1794 r.

W okresie niewoli narodowej Tatarzy niejednokrotnie dawali wyraz swemu przywiązaniu do tradycji polskich. Walczyli w wojnach napoleońskich, a później przystąpili do powstań polskich lat 1830-1831 i 1863-1864, za co spotkały ich represje ze strony władz rosyjskich.

W czasie pierwszej wojny światowej wielu Tatarów polskich znalazło się w głębi Rosji, gdzie głównie po roku 1917 przyłączyli się do ruchów wyzwoleńczych tamtejszych narodów muzułmańskich. Jednak większość z nich pozostała na swoich ziemiach, których przeważająca część przypadła Polsce po 1918 r. Musieli jeszcze walczyć o nie tworząc swój pułk w wojsku polskim, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W latach 1918-1939 Tatarzy polscy w II Rzeczypospolitej posiadali 19 gmin wyznaniowych /dżemiatów/, gdzie znajdowały się meczety i cmentarze muzułmańskie (miary). Nad całością spraw wyznaniowych czuwał Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, który powołano do życia w 1925 roku. Na czele związku stał Mufti dr nauk filozoficznych Jakub Szynkiewicz rezydujący w Wilnie. Obok tego działał Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej pod przewodnictwem Olgierda Kryczyńskiego. Prowadzono szeroką działalność społeczno-kulturalną wydawano dwa pisma „Rocznik Tatarski” oraz „Życie Tatarskie”. Ukazywał się też „Przegląd Islamski” wydawany w latach trzydziestych przez gminę warszawską.

Od 1936 roku wszyscy poborowi Tatarzy służyli w jednym pułku kawaleryjskim, którym był 13 Pułk Ułanów Wileńskich. Tam gromadzili się w pierwszym szwadronie nazwanym tatarskim.

We wrześniu 1939 r Tatarzy znowu stanęli w obronie Rzeczypospolitej, walcząc z Niemcami jak i nacierającymi ze wschodu wojskami sowieckimi. Odnajdujemy ich też na wszystkich frontach drugiej wojny światowej, wszędzie tam gdzie walczył żołnierz polski.

Po drugiej wojnie światowej większa część ziem zamieszkałych przez Tatarów znalazła się w granicach ZSRR. Wielu z nich nie mogło się z tym faktem pogodzić przeniosła się razem z Polakami z tamtych terenów, na nowe ziemie Polski – na Pomorze i nad Odrę i Nysę.

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza 95% polskich muzułmanów pochodzenia tatarskiego, co stanowi około 5000 osób.


Źródło: http://www.tatarzy.pl/historia/tatarzy_polscy.html

Jako, że jestem związany ze wschodem- pozwolę wkleić sobie mapę, gdzie znajdują się wsie i ważne miejsca w ich kulturze.Do tego polecam zapoznać się z dwoma artykułami poświęconymi miejscom kultu- które można przy odrobinie szczęścia i chęci- odwiedzić:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_w_Kruszynianach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_w_Bohonikach
Jako, że znam osobiście kilku- mogę stwierdzić, że poza tym- że wierzą w innego- nie różnią się od nas niczym. :-)
Nie postulują o meczet przy każdej ulicy, ani o osobistego muezina napieprzającego skoro świt, nie chcą zapieprzać w burkach, ani zakazywać nam zjadania schabowego.

Plus w ramach ciekawostki:
1) Pochodzenia tatarskiego był Henryk Sienkiewicz.

2) TVP Białystok nadaje raz w miesiącu program, o tematyce związanej z mniejszością tatarską zamieszkującą Podlasie pt. Podlaski Orient (dawniej w programie wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych na Podlasiu pt. Sami o sobie). Edusat nadaje program poświęcony polskim Tatarom rozsianym po całej Polsce pt. Tatarskie ślady. - można poszukać na YT i pooglądać.

bloodwar

2013-02-02, 18:44
Sporo "Prawdziwych Polaków", szlachciców spod znaku "Pięć piw" apelujących o wyrzucanie "islamskiego bydła" z Europy i sugerujących o konieczności walki z "falą islamizacji" ma pewnie tatarskie korzenie sięgające 14ego wieku :-)

wl...........zu

2013-02-02, 18:56
Wczoraj powstał całkiem ciekawy temat- niestety, poleciał na śmietnik- w którym troszkę był roztrząsany temat "nowej" fali imigrantów. Tych imigrantów, którzy przeciwwstawiają się zasymilowaniu z kulturą w której jest im dane egzystować i narzucaniu reszcie społeczeństwa swoich roszczeń w sprawie "multi-kulti" . Po części to zainspirowało mnie do zgłebienia tematu.

Oto link do tematu: http://www.sadistic.pl/pakoleafgany-i-inne-brudne-nacje-vt172795.htm

Z drugiej strony- nam nie grozi inwazja tych elementów- socjal nie pozwala na życie takie, jak na zachodzie, i w tubę można dostać, i wytykają palcami, a krzyk i wrzawa, bo któryś dostanie rocznicę "wpie**olu" potrwa nie dłużej niż tydzień, po czym ucichnie bez wymiernych efektów ani przywilejów. ;)

Ork.Fajny

2013-02-02, 20:29
bloodwar napisał/a:

Sporo "Prawdziwych Polaków", szlachciców spod znaku "Pięć piw" apelujących o wyrzucanie "islamskiego bydła" z Europy i sugerujących o konieczności walki z "falą islamizacji" ma pewnie tatarskie korzenie sięgające 14ego wieku :-)


Raz: Po tym tekście sugerujesz że polak którego rodzina od 600lat mieszka na tym terenie jest jakoś wybrakowany do mówienia o tym co wedle jego zdania jest polskością. Nie różnisz się tutaj nic a nic od 'pięciu piw' i ich próby definicji polskości...
Dwa: Nikt się nie czepia araba który tu przyjeżdża, żyje, pracuje. Czepiamy się tych co tu przyjeżdżają i domagają się zmian naszego kraju by pod ich własną kulturę pasowało. To już jest dla nas niewygodne i nie mamy zamiaru się im podporządkować.
Trzy: Hitlerowskie "pięć piw" nie ma nic wspólnego z polskością, więc daruj sobie debilu ten tekst bo już oklepany jest. To że 10 polaków z prawie 40milionowej populacji jest zaangażowana w tworzenie strony Blood&Honour nie robi z każdego innego polaka-nacjonalistę hitlerowca...

Pater patriae

2013-02-02, 20:41
Arashel, wszystko spoko, ale zacznij w końcu pisać "Polak" z dużej litery, bo trochę to razi :-(

bloodwar

2013-02-02, 21:04
LOL, piwo za przywrócenie Arashela-analfabety do porządku :-)

A co do wypowiedzi - ktoś kto mieszka w Polsce od 600 lat, ma inny typ urody i wyznaję inną religię nie różni się niczym od kogoś, kto przyjechał w zeszłym pokoleniu, wyznaje inną religię i wygląda inaczej i stara się wtopić w tłum a tym bardziej nie różni się niczym od kogoś kto NIE mieszka tutaj tylko np. we Francji, Holandii, Anglii, wyznaje inną religię, wygląda inaczej i domaga się zmiany Francji w Islamską Republikę Francuską, Holandii w Islamskie Księstwo Wiatraków a Anglii w Anglinistan Północny. I tu dochodzimy do sedna - czemuż, polski nacjonalisto, zabraniasz takiemu to islamiście zmieniać JEGO Francję, Holandię czy Anglię w kraj islamski, a jednocześnie odrzucasz oskarżenia o faszysm i ksenofobię mówiąc, że nie masz nic przeciwko ludziom, którzy wyglądają inaczej ale przyjeżdzają TUTAJ pracować i wtapiać się w tłum. Co Cię, za przeproszeniem, k***a mać j***ny w dupę naziolu obchodzi jakiś obcy kraj, skoro definicją nacjonalisty jest k***a do ch*ja pana SWÓJ kraj! Poza tym to nie ja zacząłem wyliczankę kto jest Prawdziwym Polakiem a kto troszkę gorszym, tylko j***ne k***y naziole które rozdzielają Polaków na "tych lepszych" - chodzących na mecze i bijatyki i tych gorszych - Żydów, masonów, komunistów, antyfiarzy, lesbijki etc. Ironią jest więc, że ten sam patologicznie zaślepiony i doszukujący się w rodzinach prominetnych poltykow Żydów i zmienianych nazwisk (typu "Aleksander Kwaśniewski - Mosze Awdajew") może sam posiadać w dalekiej rodzinie nie tylko dość odległe "zagrożenie" w postaci Żydów (przypominam - prawie 20% populacji przedwojennej Polski) ale, co jest szczególnie dla mnie komiczne, Muzułmanów którzy od pewnego czasu uznawani są za zagrożenie nr 1 dla wszelkiej maści prawicowych środowisk. I dlatego: ch*j wam wszystkim w dupę naziole - j***ni potomkowie muslimów i Żydów, jesteście dla mnie pasożytami na zdrowym polskim organiźmie. Heil Hitler!

Pater patriae

2013-02-02, 21:26
bloodwar, wszystko spoko, ale naziści to jest radykalna lewica, jak już.

Po pierwsze, owszem, twierdzenie, że Polską rządzą dzisiaj żydzi jest idiotyzmem, bo rządzą nami złodzieje (a nawet jeśli niektórzy mają jakichś Żydowskich przodków, to raczej nie wpływa to na ich działania).

Po drugie, nie przyrównuj nacjonalisty do nazisty, jeżeli nie chcesz wyjść na tępego ignoranta.

Po trzecie, większość prawicy, tej prawdziwiej (nie Kaczyńskie, czy inne tego typu mendy), się po prostu śmieje z francuskich, czy niemieckich lewaczków, którzy sami kopią sobie grób. W Polsce nie ma problemu z imigrantami, bo jesteśmy po prostu za biedni, żeby te pasożyty tu przyjeżdżały, w związku z czym, jeżeli już jacyś są, to ci którzy pracują.

Po czwarte, ogarnij się. ;-)

Ork.Fajny

2013-02-02, 21:37
Pater patriae, nie przywiązuje wagi do techniki pisana słów. Póki jesteś wstanie zrozumieć sensu zdania póty się ciesz i nie narzekaj bo to że piszesz Polska z dużej nie robi z ciebie patrioty.

bloodwar, zabraniam mu zmiany czegokolwiek bo jestem liberałem i wyznaje zasadę minimum państwa w państwie i maksimum wolności obywatelskiej. Podstawową zasadą liberalizmu jest to że żadna grupa ludzi nie ma prawa narzucać żadnego prawa które narusza wolność drugiej osoby, nawet jeśli mówimy o 40 mln kraju a 39 999 999 ludzi chce narzucić jakiś nakaz/zakaz.
A faszystą/hitlerowcem być nie mogę bo się też nie zgadzam z socjalistycznym modelem państwa opiekuńczego i ekonomii.
Oczywiście że to ty pierwszy rzuciłeś hasłem Prawdziwych Polaków i szykanujesz debili którzy którzy te hasło używają. No chyba że to autor teksty gdzieś zaczał on tym. Ale nie wiem gdzie.
I ja się osobiście nie doszukuje w nikim nazwisk żydowskich. Ci politycy to zwykłe komunistyczne k***y. Nie ma to nic wspólnego z pochodzeniem. Tylko idiota nie lubiłby kogoś bo jest żydem. Zwłaszcza że sporo żydów służyło np. w NSZ a potem za komuny ratowało po sądach tychże NSZ-towców.
Środowiska prawicowe widzą w muzułmanach zagrożenie bo są dzikim głupim typem ludności. Co z resztą widać po wiadomościach o oblewaniu kwasem, bojówkach w Londynie, kolejnym islamskich republikach w stylu Iranu tworzących się w Egipcie, otwartym głoszeniu przez nich nienawiści do zachodu i przybywaniu do krajów socjalistycznych w stylu UK, Francja, Niemcy by żyć za liczbę dzieci i socjału za nie przyznawanego. To swoje robi.
Prawicowość to nie naziolstwo. Nazizm to lewica. Narodowa a nie klasowa lewica.

bloodwar

2013-02-03, 12:20
Biedni szykanowani debile

Ork.Fajny

2013-02-03, 14:57
Nie-wybacz, ale nie będę wymagać od ciebie współczucia, jesteś człowiekiem który zbrodnie komunistów popiera, więc wątpię że jakkolwiek rusza ciebie dyskryminacja jakiejkolwiek grupy przez jakąkolwiek inną...

bloodwar

2013-02-03, 17:12
A gdzie napisałem, że popieram zbrodnie komunistów?

Ork.Fajny

2013-02-03, 17:23
W temacie w którym wyrażasz aprobatę dla wyroków komunistycznych z lat 45-89?

bloodwar

2013-02-03, 18:18
Ten temat założył Hauer88 a nie ja, chyba nie sugerujesz że mam multikonto bo za takie sugestie niepodparte dowodami jest ban!!!

Ork.Fajny

2013-02-03, 18:33
Ja mówię o twoich postach kretynie w tamtym temacie...

bloodwar

2013-02-03, 19:04
Nie przezywaj mnie, to nieładnie