#unia eurpejska

Bilans strat i zysków 10 lat Polski w UE 2004-2014

Szymon_ASD • 2014-05-02, 10:21
8
Cytat:

Bilans strat i zysków 10 lat Polski w UE 2004-2014

Dług publiczny Polski 2004 -2014
- 431 mld zł w 2004 r.
- oficjalnie na koniec 2013 r. - 880 mld zł, w rzeczywistości ok. 1 bilion zł
- oznacza to wzrost o 132%

Składki do UE w latach 2004-do kwiecień 2014 - 130,1 mld zł + składki do EBC i EBI - 2,5 mld euro + 6,27 mld euro na ratowanie Grecji + wielomilionowe kary finansowe za nieprzestrzeganie unijnego prawa

Oficjalnie wysokość dotacji z UE ok. 100 mld euro (ale nie wiadomo, ile z tego zostało wykorzystane, można przyjąć, że co najmniej 90%)
- w latach 2004-06 - 10 mld euro
- w latach 2007-13 - 91 mld euro

Koszty biurokracji to ok. 35 mld zł rocznie, czyli 350 mld zł w 10 lat, ale wg budżetów wydatki na administrację publiczną (bez samorządów i jednostek jak ZUS czy NFZ) wyniosły w 2003 r. - 6,3 mld zł, podczas gdy w 2013 r. - 12 mld zł, a w 2014 r. - 12,4 mld zł.

Koszt biurokracji (całkowity koszt, a nie wynikający tylko z dotacji) ponoszony przez polskich przedsiębiorców to ok. 77 mld zł rocznie, czyli 770 mld zł w 10 lat. Same regulacje unijne kosztują polskich przedsiębiorców ok. 20 mld zł rocznie, czyli 200 mld zł w 10 lat.

Po stronie kosztów są jeszcze: współfinansowanie (po stronie budżetu i beneficjentów) i prefinansowanie dotacji, obsługa kredytów przy dotacjach, przygotowywanie wniosków o dotacje (także tych odrzuconych).

Opr. Tomasz CukiernikPozdrowienia dla euroentuzjastów.

Źródło: Oficjalny blog Janusza Korwin Mikkego