#tabela

WTF is THAT?!

Grim312 • 2016-08-11, 00:15
186


WTF is THAT?!
237


Z serii
: Sadol uczy, Sadol bawi

RUSSIA - według statystyk ONZ zajmuje: 2 miejsce na świecie dla sprzedaży sfałszowanych leków. 1 miejsce w świecie z konsumpcji heroiny...

1 miejsce w świecie w wydobyciu i eksporcie gazu ziemnego (35% produkcji światowej).
1 miejsce w świecie co do wielkości zasobów naturalnych.
1 miejsce na świecie w zasobach i wielkości eksportu diamentów i 2 miejsce w ich wydobyciu.
2 miejsce na świecie w wydobyciu platyny i 1 miejsce w eksporcie.
1 miejsce na świecie co do naturalnych zasobów srebra.
2 miejsce na świecie co do naturalnych zasobów złota.

1 miejsce w świecie co do zasobów naturalnych węgla (23% światowych rezerw węgla).
1 miejsce na świecie co do zasobów leśnych (23% lasów na świecie).
1 miejsce na świecie rezerw wody pitnej.
1 miejsce na świecie – zasoby jesiotra, krabów, mintaja w 200 milowej strefie ekonomicznej.
1 miejsce na świecie w zasobach cyny, cynku, tytanu, niobu.
1 miejsce w świecie w eksporcie nawozów azotowych.
1 miejsce na świecie rezerw torfu.
1 miejsce na świecie wg stopy wzrostu liczby dolarowych miliarderów i 2 w ilości dolarowych miliarderów (po USA).
71 na świecie pod względem rozwoju potencjału społecznego.
134 miejsce na świecie w długości życia mężczyzn.
1 miejsce w świecie w liczbie samobójstw wśród osób starszych, dzieci i młodzieży.
1 miejsce na świecie w liczbie rozwodów i urodzeń dzieci adoptowanych.
1 miejsce na świecie w liczbie aborcji i liczbie dzieci opuszczonych przez rodziców.
1 miejsce w świecie w zużyciu alkoholu.
1 miejsce w świecie w sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu.
1 miejsce w świecie zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.
2 miejsce na świecie dla sprzedaży sfałszowanych leków.
1 miejsce w świecie z konsumpcji heroiny (21% produkcji światowej)
1 miejsce na świecie dla liczby zmarłych z powodu alkoholizmu i palenia tytoniu.
1 miejsce na świecie w ilości katastrof lotniczych (13-krotnie wyższy niż poziom europejski)
159 miejsce na świecie pod względem praw politycznych i wolności.
72 miejsce w światowym rankingu wydatków państwa na obywatela.
67 miejsce na świecie w jakości życia.
127 miejsce w świecie pod względem zdrowia ludności.
111 miejsce na świecie wg średniego czasu życia.
1 miejsce w świecie z sprzedaży tytoniu.

kufel01 • 2012-12-27, 10:59  Najlepszy komentarz Najlepszy komentarz (74 piw)
Zapomniałeś 1 miejsce w produkcji nagrań z wypadków drogowych.