#rotmistrz

rotmistrz Feliks Hodun ps."Huragan"

PoloniaJuby • 2015-04-13, 21:15
95
Cytat:

Odwiedziliśmy dziś rotmistrza Feliksa Hoduna ps."Huragan" urodzonego w 1917 roku w patriotycznej rodzinie w Długołęce. W 1932 mając wstępuje do organizacji konnego przysposobienia obronnego Krakusy. W 1935 roku na ochotnika wstępuje do 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, gdzie rok później kończy Szkołę Podoficerską z awansem na stopień kaprala. Od września stacjonuje w ramach 3 Szwadronu Pułku w Osowcu. W ramach mobilizacji przedwrześniowej szwadron skierowany jest do Izabelina koło Wołkowyska. Bierze udział w obronie Grodna. W trakcie działań wojennych - awansuje na plutonowego.
29 września bierze udział w walce pod Dolistowem dostaje się do niewoli sowieckiej z której udaje mu się zbiec. Już w grudniu 1939 roku jest zaprzysiężony w ramach Związku Walki Zbrojnej pełni funkcję podoficera broni i wyszkolenia. W maju 1944 roku rozkazem Pułkownika Władysława Liniarskiego awansowany do starszego sierżanta, otrzymuje Krzyż Walecznych. Po wkroczeniu Armii Czerwonej za zgodą komendy Armii Krajowej jest skierowany do Służby Ochrony Kolei.
W sierpniu 1945 aresztowany przez UB w Białymstoku - wytrzymuje presję i bez aktu oskarżenia zostaje zwolniony.
W 1947 ujawnia się na mocy amnestii wraz z całą kompanią WiN-u z Długołęki.
W późniejszym okresie przenosi się do Wysokiego Mazowieckiego a później do Białegostoku gdzie podejmuje pracę w Banku Rolnym oraz Powiatowym Zarządzie Dróg. W 1978 przechodzi na emeryturę. Przez cały ten czas swej pracy zawodowej znosi wypominanie mu sanacyjnej przeszłości. W maju 1999 roku awansuje na Podporucznika a następnie Rotmistrza. Ciągle czuje się Polskim Kawalerzystą. Obecnie mieszka w Białymstoku
A tutaj pieśni wojskowe które na spotkaniu zaprezentował Rotmistrz Hodun

Cześć i chwała bohaterom!!


Śmierć Rotmistrza Pileckiego

sanctusdiavolos • 2014-06-01, 21:47
5
Nie jest to film "sadystyczny", aczkolwiek sposób przesłuchań dokonywanych przez UBeków, który został tutaj zobrazowany, bez wątpienia do sadystycznych należał.

Może skłoni kogoś do refleksji, gdyż sporo jest tutaj osób uważających się za patriotów (a to to już historia osądzi), wśród zasług których można wymienić dewastowanie otoczenia, napie**alanie racami i nacinanie budżetu Państwa, które pokrywa zniszczenia na stadionach, w środkach komunikacji i nie tylko. Niby głupia moda - jednak wk***ia człowieka. Domeną słabych głupców jest jednak nadużywanie języka, warto zatem pamiętać o tych co faktycznie walczyli za to, byście mogli sobie swobodnie pie**olić głupoty i cieszyć się wolnością, której ani nie dostrzegacie, ani docenić nie potraficie.
O tych, dla których symbol polski walczącej znaczył coś więcej, niż malowidełko na kibolskiej szmacie. Czy ich życie było tego warte?

Akcja rozgrywa się w trzech miejscach w Warszawie: na sali sądowej, w podziemiach więzienia na Rakowieckiej oraz w celi Pileckiego. Autor dramatu przedstawił trzy ostatnie lata rotmistrza, o których on sam miał się wyrazić: Oświęcim to była igraszka. Były żołnierz AK był torturowany, niesprawiedliwie osądzony, a następnie zamordowany. Autor dramatu ukazał pośrednio losy innych prześladowanych: Tadeusza Płużańskiego, Marii Szelągowskiej, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego.

Satysfakcja

BongMan • 2013-06-27, 17:16
105
- Czemu ten nasz rotmistrz tak ledwo chodzi?
- Pokłócił się parę dni temu z porucznikiem Rżewskim i zażądał satysfakcji.
- I co?
- I porucznik usatysfakcjonował...

Witold Pilecki - ochotnik do Auschwitz

Skrzat • 2013-05-25, 12:10
20
O postaci rotmistrza Pileckiego za sprawa popularyzacji tematyki Żołnierzy Wyklętych w ostatnich czasach, słyszało zapewne wiele osób - niestety jest to postać, która nie pojawia się na kartach podręczników do historii, bo i nie pojawia się nawet okres walk Żołnierzy Wyklętych, niezłomnych, największych antykomunistów i polskich patriotów.

Tą lukę w wychowaniu młodych pokoleń Polaków starają się wypełniać narodowcy, organizując marsze, pikiety, wieczory pamięci, czy lekcje patriotyczne. Tym razem w Białymstoku mieszkańcom miasta postać Wielkiego Polaka rotmistrza Pileckiego, MW i ONR Białystok postanowiło przedstawić na murach i na filmie.
Kanał na youtubie to MWBiałystok - nie mogę wkleić linka.


Zachęcamy do podobnych akcji w swoich miejscowościach - Pilecki jest wybitną postacią, która buduję w nas Narodową Dumę - przestańmy tylko i wyłącznie mówić i pamiętać jacy byliśmy uciskani - to wszystko prawda, ale pokażmy również, że mamy wielu najmężniejszych bohaterów i potrafimy być z nich dumni. Zostawiam Was z biogramem rotmistrza, CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!


B WITOLD PILECKI (1901 – 1948) to jedna z bardziej fascynujących postaci w najnowszej historii Polski. Swoje życie poświęcił walce ze zbrodniczymi dyktaturami XX wieku – niemieckim narodowym socjalizmem i sowieckim komunizmem. Brytyjski historyk prof. Michael Foot zaliczył go do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Losy Pileckiego dobitnie świadczą o jedności planów niemieckich i sowieckich okupantów w stosunku do elity polskiego społeczeństwaWitold Pilecki - typowy przedstawiciel kresowej inteligencji polskiej pochodzenia ziemiańskiego – urodził się 13 maja 1901 roku w ówczesnej północnej Rosji, gdzie jego ojciec był leśnikiem. Wychowany przez matkę w duchu żarliwego patriotyzmu, wykształcony w Wilnie, dokąd rodzina przeniosła się w 1910 roku, czynnie działa w zakazanym przez władze zaborcze harcerstwie a następnie jako ochotnik bierze udział w wyzwoleniu i samoobronie Wilna na przełomie 1918 i 1919 roku. Walczy w obronie Grodna, a później w szeregach 211 Pułku Ułanów w bitwie warszawskiej latem 1920 roku. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.W czasie pokoju zdaje maturę, rozpoczyna studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, ale przerywa je z powodu kłopotów materialnych. Osiada w podupadłym majątku Sukurcze w pobliżu Lidy, modernizuje go i rozwija. Zakłada kółko rolnicze i spółdzielnię mleczarską, udziela się w harcerstwie i ochotniczej straży pożarnej. Jako entuzjasta przysposobienia obronnego zakłada dwa szwadrony konne przysposobienia obronnego złożone z miejscowych ochotników. W 1931 roku żeni się z Marią Ostrowską, nauczycielką miejscowej szkoły. W Sukurczach rodzą się ich dzieci – Andrzej i Zofia.We wrześniu 1939 roku Pilecki bierze udział w wojnie obronnej przeciwko niemieckim agresorom. Po inwazji Sowietów na Polskę nie może wrócić w okolice Lidy. Przedziera się do Warszawy i włącza się od razu w nurt walki podziemnej. Jest jednym z organizatorów powołanej w listopadzie 1939 roku Tajnej Armii Polskiej, która później zostanie włączona w struktury Armii Krajowej. Latem 1940 roku Pilecki prosi swoich przełożonych o zgodę na realizację misji polegającej na przedostaniu się do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz w celu założenia w nim organizacji konspiracyjnej. Po otrzymaniu zgody, pod fałszywym nazwiskiem, jako Tomasz Serafiński 19 września 1940 r. daje się pojmać Niemcom w łapance, a dwa dni później jako więzień nr 4859 trafia do Auschwitz. W obozie tworzy tajny Związek Organizacji Wojskowej, strukturę konspiracyjną, która ma pomagać w podtrzymywaniu morale więźniów, przekazywać informacje spoza obozu, wysyłać raporty o tym, co dzieje się w Auschwitz, przygotować plany powstania w obozie. Za pośrednictwem uciekinierów oraz przez zorganizowaną siatkę pracowników pralni Pilecki przesyła meldunki do swojego dowództwa. To dzięki niemu Zachód mógł dowiedzieć się o skali ludobójstwa dokonywanego w KL Auschwitz.26 kwietnia 1943 roku wraz z Edwardem Ciesielskim i Janem Redzejem Witold Pilecki ucieka z obozu. Kilka miesięcy spędza w oddziale AK w okolicach Nowego Wiśnicza, gdzie pisze pierwszy obszerny Raport z KL Auschwitz. Przedostaje się do Warszawy, pracuje w Kedywie. Wiosną 1944 roku na rozkaz gen. Fieldorfa współorganizuje mocno zakonspirowaną „NIE”, strukturę, która ma działać na wypadek spodziewanej okupacji sowieckiej. Po raz pierwszy nie podporządkowuje się rozkazom przełożonych i walczy w Powstaniu Warszawskim – najpierw jako zwykły strzelec w kompanii „Warszawianka”, później dowodzi jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II, w tzw. Reducie Witolda. Jako jeniec trafia do obozu w Lamsdorf, skąd przeniesiono go do Murnau.Po wyzwoleniu wstępuje do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Na rozkaz gen. Andersa wraca do Polski, aby zbierać informacje o żołnierzach Armii Krajowej i II Korpusu więzionych przez NKWD i zsyłanych na Syberię oraz o sytuacji w kraju. 8 maja 1947 r. zostaje aresztowany i po wielomiesięcznym, brutalnym śledztwie, w sfingowanym procesie skazany na karę śmierci. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. 25 maja 1948 roku wyrok w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej wykonał „Kat z Mokotowa” Piotr Śmietański. Do dziś nie ma pewności, gdzie rotmistrz Pilecki został pochowany.

Śmierć rotmistrza Pileckiego

Suka_Blyat • 2012-09-19, 18:35
97
Film przedstawia ostatnie miesiące życia rotmistrza Pileckiego, proces, wyrok, śmierć...Reszta w komentarzach