#politycy

Wybory i politycy

janlew • 2018-10-22, 14:43
4
A propos wczorajszych wyborów przypomniał mi się niedawno zasłyszany żarcik. Co odróżnia środowisko polityczne w Polsce, od tego w Albanii?
No więc w Albanii, wśród polityków jest 80% żydów i 20% Albańczyków. W Polsce natomiast sytuacja jest zupełnie inna, w Polsce nie ma Albańczyków.

Piosenka o aktualnej sytuacji politycznej ?

dekl28 • 2017-11-16, 14:21
3


Wyciekły tajne materiały z ostatniego posiedzenia komisji. Co tam się od.. wydarzyło? W tej sprawie minister propagandy wydał oświadczenie:

“Zawiadamiam, że materiały, które wyciekły są całkowicie nieprawdziwe i zmanipulowane. Analizy naszych ekspertów wskazują, że ktoś wziął nasze zdjęcia i przerobił w photoshopie na film. Mój kolega, minister niesprawiedliwości już podjął odpowiednie kroki, żeby zbadać sprawę i wskazać winnych tej prowokacji. Na filmie ewidentnie widać, że to nie my, bo przecież my nie robimy takich rzeczy, nigdy. Poza tym ja mam inny krawat, co może w każdej chwili potwierdzić moja żona.”

Drzewa

Anonymous • 2017-06-24, 20:22
144
Niechybnie politycy zaczynają się identyfikować totemami dendrycznymi. Macierewicz ma brzozę, Szyszko ma sosnę, a Tusk ma lipę. Buk wie, co przyniesie przyszłość...
10
Schemat jest prosty: wyciąganie odszkodowania od poszkodowanych poprzez bycie ofiarą w wypadku.
Można się pokusić o stwierdzenie, iz zamiast szkolić się z ochrony VIPów, to przygotowywują się do powodowania wypadków z VIPami. Po wydarzeniach zawsze składają jednolite zeznania I nawet gdy nie są one zgodne z prawdą, gdy są wbrew dowodom świadczących o prawdzie, za składanie fałszywych zeznań podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 zgodnie z Kodeksem Karnym, jednakże nic im się nie dzieje, gdyż z funduszy publicznych dysponują takimi sumami, iż każdy pracownik służb publicznych jest im posłuszny. Czy, i z kim mają układy – tego się mam nadzieję dowiemy z komentarzy.
Jak ktoś zna standardy I wymogi rekrutacyjne do BORu to proszę komentarz (jednakże pewnie są one niejawne, inaczej już cały naród by się śmiał/płakał).
Jest również możliwe, iż uszkodzone auta sprzedawane są na części (za co pieniądze wracają do agencji), a na koniecznie nowe brane są pieniądze z budżetu – z limitami czy bez? Kto wie niech się wypowie. Lecz na co komu limity gdy chodzi o ochronę rządu? Nie to co nasze limity odprowadzeń od podatków..
Oczywiście, kupowane auta są sprowadzane do Polski, produkowane za granicą, zatem my płacimy do budżetu, a z budżetu wylewane są przez służby się na zewnątrz i nie wracają. To też się od PRLu nic nie zmieniło. Korupcja idzie od góry.
Audi, którym jechała Kopacz, kosztowało 2 miliony PLN. To jest jedno auto służbowe, a tych w sumie rozbili niemalże 20 w ciągu ostatnich 10 lat.

Kompilacja artykułów o wypadkach BORu z ostatnich lat, może coś przeoczyłem:
2008, 3 współpracownicy Gen. Jaruzelskiego I 1 auto służbowe http://wyborcza.pl/1,7539...eRedirects=true
2014 , Oficer nadzorujący ochronę VIPów w czasie podsłuchów polityków, 1 łuk brwiowy http://krzysztofjaw.blogs...or-kolejny.html
2015, rowerzystka, opona samochodu służbkowego http://warszawa.onet.pl/s...-wypadek/5ph4bz
Prezydent Duda , 1 auto służbowe
2016
w efekcie BOR zapewnia zakup 20 nowych samochodów służbowych
: http://wiadomosci.wp.pl/k...l?ticaid=118c29

2016, nieprawidłowo zaparkowane auto służbkowe poza granicami naszego państwa, rzekomo włamanie http://www.gazetawroclaws...nikow,11787132/
2017 Minister Macierewicz , 11 aut służbowych http://www.chillitorun.pl...ony-rzadu-foto/
2017 Premier Szydło , 1 auto służbkowe


Po wypadku przesłuchanie kierowcy Fiata zakończyło się podpisaniem protokołu bez załącznika a media otrzymały od Policji fałszywe dane, co wskazuje na korupcję. Premier listownie zapewniła Sebę iż będzie równo traktowany, to jednakże zostało w sejmie wyśmiane – politycy wykazali, iż uczestnik wypadku nie otrzymał pomocy adwokata przed I podczas przesłuchiwania przez policję (tutaj jednakże widać ich upośledzenie umysłowe, bo list był wysłany po przesłuchaniach).Przesłuchanie Minister trwało 3 godziny co według mnie wskazuje na fakt, iż miała nastawienie do sprawy inne niż reszta jej strony.


Jak w to nie wierzysz / w głowie ci się nie mieści, to obejrzyj transmisję z przesłuchań w sprawie Amber Gold (gdzie widać, iż komisja aktywnie ochrania przesłuchiwanych, np. pozwalając im gdybać i unikać odpowiedzi a nakazując zmianę pytającego gdy przesłuchiwany/a jest zmuszony/a do udzielenia konkretnej odpowiedzi).
Jak ci się nie wydaje że tak jest, to się pomódl by to co myślisz było prawdą - mam nadzieję iż się spełni.

W międzyczasie MSWiA mówi o planach zwiększenia wydatków z budżetu pańtwa na BOR http://wiadomosci.dzienni...ata-szydlo.html
oczywiście też zapewniają, iż wszystko było prawidłowo https://www.wprost.pl/kra...o-tragedii.html
co wskazuje na konieczność reformy nie tylko BORu, lecz również jednostki ich nadzorującej.

Warto zauważyć jak jakość kolumn BORu się nie zmienia na przestrzeni lat: brak ścisłości, spójności, użytkowanie więcej niż 1 pasa drogi jednocześnie, nieregularne odstępy między samochodami, niejednolita sygnalizacja między uczestnikami kolumny, różnorodne zachowanie na drodze:
2010

2013


2016

2016


Zachęcam do udostępniania tego podsumowania oraz do dzielenia się informacjami na te tematy.
Sugeruję tolerować troli I ignorować wyśmiewcze wypowiedzi autystów/idiotów.
15
Poniższy tekst – tłumaczenie z języka rosyjskiego instrukcji znalezionej w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta Polski – jest dokumentem niezwykłym i wstrząsającym, a jednocześnie w niektórych punktach nie brzmi jak instrukcje realizowane przez polityków którzy rządzą Polską w ostatnich latach, ale to zostawiam wam do przemyślenia

Wynika z niego jasno, że jest to instrukcja przeznaczona dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, która jakimiś drogami dotarła do polskich władz komunistycznych. Być może drogi te nie były zbyt kręte, przecież Bierut to przedwojenny agent NKWD. Nie to zresztą jest najważniejsze. Najważniejsza jest treść tej instrukcji pochodzącej z 1947 roku.

Lektura 45 punktów nakazujących totalne podporządkowanie kraju interesom ościennego mocarstwa, — zniszczenie gospodarki, samodzielności społeczeństwa i wszelkiej inicjatywy jednostek, budzi grozę. Tak jak grozę budzą dziś u wielu obserwatorów Polski skutki komunistycznych rządów po 45 latach.

Dokument ten, nadesłany z kraju, opublikował „Nowy Dziennik”.


Instrukcja NK/003/47

Ściśle tajne Moskwa, 3.IV.1947 r. / AA/OC113 /

1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.

2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.

3. Przyśpieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.

4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierowano żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.

5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.

6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.

7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo) tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oświaty i kierowników różnych szczebli.

10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).

11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można też nazwać tego handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej.

12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.

13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowego kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.

14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.

15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadne z nich nie powinno mieć prawa podejmowania skutecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).

16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.

17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.

18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.

19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, a których pochodzą.

20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.

21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilość amunicji do wszystkich rodzajów broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.

22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.

23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorów i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.

24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK55246).

25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.

26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.

27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.

28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.

29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.

30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.

31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcję artykułów dobrej jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.

32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.

33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.

35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.

36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.

37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.

38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas.

39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.

40. Pilnować, aby aresztować przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi, lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.

41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów).

42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, minister, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciw ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.

44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczanie do tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.

45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.

Zagadka

MichaU • 2016-02-11, 15:37
137
– Dlaczego w Warszawie jest najwięcej polityków, a w Krakowie jest najgorsze powietrze?
– Bo Kraków wybierał pierwszy.

 
kenzol • 2016-02-11, 17:06  Najlepszy komentarz Najlepszy komentarz (79 piw)
up

Bo Niemcy budując gazociąg północny, mieli zamiar sprzedawać Polakom "ekologiczny" gaz po najwyższej cenie w Europie oraz zakazać opalania węglem, którego Polacy mają pod dostatkiem. A potem wykupić upadające kopalnie za grosze, by potem sprzedawać Polakom ich własny, już wtedy ekologiczny węgiel, znów po najwyższej cenie w Europie.

Mowa nienawiści w telewizji oczami kabaretu

BALOTELLIxMARIO • 2016-01-12, 22:55
949
Nie przepadam za kabaretami ale ten skecz mnie rozj***ł :amused:


Zdecydowanie przeholował. Oczywiście ten pierwszy.
decybelix • 2016-01-13, 00:35  Najlepszy komentarz Najlepszy komentarz (143 piw)
Nawet się sk***iel nie zająknął! Szacun :brawo: