Tag: dyskryminacja

Jak dyskryminować po europejsku- poradnik UMCS

110
Daj piwo
pietras_ja @ 2017-09-10, 16:04 [skopiuj link] IGNORUJ TEMATY Z DZIAŁU "INNE CZARNOŚCI"  
A mówią, że Lubelszczyzna to ciemnogród i zacofanieKandydaci na studia mają tyle samo punktów, UMCS przyjmie kobietę. Jak się tłumaczy?

Gdy dwaj kandydaci będą mieli taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo przyjęcia na informatykę mają mieć kobiety. UMCS zapewnia, że wcale mężczyzn nie dyskryminuje, a Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest tym zapisem zachwycone[rząd pewnie też się raduje, w przerwie walki z Brukselą].
Taki zapis znalazł się w zasadach kwalifikacji na studia uzupełniające finansowane ze środków unijnych „Informatyka – nowe specjalności odpowiedzią na innowacje”. Wyciąg z regulaminu trafił na popularne serwisy internetowe, jak Wykop czy Demotywatory. Internauci nie pozostawili na nim suchej nitki.

Sprawdziliśmy, czy podobne przepisy obowiązują na innych uczelniach. Zapytaliśmy KUL, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Wszędzie usłyszeliśmy odpowiedź negatywną. – Jeśli dochodzi u nas do sytuacji, że dwie osoby mają taką samą liczbę punktów, to przyjmowane są obie –tłumaczy Maciej Myśliwiec z biura prasowego AGH.

UMCS ten zapis tłumaczy unijnymi wymogami. – Zasady rekrutacji na specjalności zgodne są z Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich :-D 2014–2020 – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy uczelni. I zapewnia: – Nasza Uczelnia w żaden sposób nie prowadzi więc polityki dyskryminacyjnej wobec mężczyzn.
:lol:
Zgodnie z sugestią krytykujących zapis internautów o opinię zapytaliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Jestem zachwycona tym zapisem. Zwiększenie szans kobiet na studiach zdominowanych przez mężczyzn to tzw. dyskryminacja pozytywna. Jej definicja znajduje się w unijnych dyrektywach zakazujących dyskryminacji oraz w polskich przepisach – mówi Anna Mazurczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. – Cały system edukacji w dużej mierze opiera się na stereotypach. Kobiety są zachęcane, żeby kształcić się na kierunkach humanistycznych, a mężczyźni – na ścisłych. Tak samo nie byłoby dyskryminacją uproszczenie zasad rekrutacji dla mężczyzn na pedagogice. To nie są „punkty za pochodzenie”. Chodzi o zwiększenie dostępu do rynku pracy i edukacji osobom, które na starcie mają mniejsze szanse.

To, że na informatycznym rynku pracy kobiet jest mniej, potwierdzają przedstawiciele tej branży.

Dziennik Wschodni. Dalej propagandowe pie**olenie właściwych pracodawców.
mygyry @ 2017-09-10, 16:17  Najlepszy komentarz Najlepszy komentarz (96 piw)
Czy tylko mi się wydaje, że ktoś tu robi k***ę z logiki?

Pozew przeciwko Facebookowi

14
Daj piwo
sezamkowyRozpierdol @ 2016-12-11, 15:38 [skopiuj link]
Ciąg dalszy shitstormu FB vs narodowcy :amused:

"Pozew przeciw Facebookowi. Reduta Dobrego Imienia oskarża portal o cenzurę i dyskryminację

Stowarzyszenie Reduty Dobrego Imienia złożyło przeciwko Facebookowi pozew za cenzurę, dyskryminację i obrazę uczuć religijnych. Prezes organizacji, Maciej Świrski żąda w pozwie zakazania "stosowania cenzury, dyskryminacji i blokowania swobody przepływu informacji".

Prezes Reduty Dobrego Imienia skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Facebookowi. Zarzuca w nim spółce "dyskryminację z uwagi na przekonania polityczne, światopogląd oraz wyznanie".

Jego zdaniem Facebook blokując niektóre treści naruszył prawo użytkowników portalu do pozyskiwania informacji. Zespół Reduty Dobrego Imienia w uzasadnieniu pozwu powołuje się na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które wskazują, że każdy człowiek ma prawo do pozyskiwania prawdziwych i rzetelnych informacji, rozpowszechniania ich oraz wolności wyrażania swoich poglądów.

Do pozwu dołączono dokumentację, która ma być dowodem na to, że Facebook "nie blokuje ani treści o charakterze propagującym totalitaryzm komunistyczny, ani żadnych profili, na których znajdują się komunistyczne symbole". "Chętnie za to blokowane są np. zdjęcia sławiące Żołnierzy Wyklętych czy zdarzenia upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, wydarzenia o charakterze katolickim czy narodowym" - uważa Reduta Dobrego Imienia. Zdaniem Świrskiego "rodzi to zasadnicze pytanie o kryteria usuwania treści, które (...) dyskryminują użytkowników ze względu na przekonania, światopogląd oraz wyznanie".

Pozew został skierowany przeciwko spółce - matce z siedzibą w USA oraz spółce z siedzibą w Irlandii.

Na początku listopada działacze ruchów narodowych informowali, że z Facebooka zniknęły profile Marszu Niepodległości, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej. Jak tłumaczyli wówczas przedstawiciele Facebooka, strony te zostały usunięte z serwisu po publikacji szeregu postów naruszających Standardy Społeczności w zakresie mowy nienawiści.
"

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pozew-przeciw-Facebookowi-Reduta-Dobrego-Imienia-oskarza-portal-o-cenzure-i-dyskryminacje,wid,18631621,wiadomosc.html

Trump

75
Daj piwo
Dwa-Palce-W--Natalce @ 2016-10-15, 19:59 [skopiuj link]
Jaka jest ulubiona nacja Donalda Trumpa?
Dyskryminacja.
Cyrk @ 2016-10-15, 21:41  Najlepszy komentarz Najlepszy komentarz (87 piw)
Jaka jest ulubiona nacja Hilary?
Bogate pejsy...

PS. Nie wiem co jest dyskryminującego w: nie chcesz pracować to zdychaj, a jak nie jesteś od nas i nie chcesz pracować to wypie**alaj.

Nelson Mandela śpiewa zabijaj białych

10
Daj piwo
Patriotyczny @ 2015-01-06, 17:38 [skopiuj link]
Bohater lewicowych i politycznie poprawnych mediów oraz ''antyrasiatów'' Nelson Mandela śpiewa starą, murzyńską piosenkę rodem z RPA, która nawołuje do ludobójstwa białych ludzi. Jak wiadomo od czasu, kiedy zaczęto promować tą rasistowską piosenkę i od kiedy czarni przejęli władzę zabito już prawie 68.000 białych na tle rasistowski. Oczywiście politycznie poprawne media milczą o tym, tak jak milczały o tym, kiedy Nelson Mandela śpiewał sobie nawołując do zabijania białych, oraz kiedy otwarcie przyznawał się do rasizmu. Politycznie poprawni, to antybiali.

Link do tej samej piosenki, ale śpiewanej przez prezydenta RPA w 2012 r. https://www.youtube.com/watch?v=q_4lrGLFT68
Link do muzeum białego ludobójstwa w RPA prawie 68.000 zabitych. http://ajkraad.wix.com/genocide-museum

Murzyński rasizm ''Jesteś rasistą, ponieważ jesteś biały!

126
Daj piwo
Patriotyczny @ 2014-12-21, 17:35 [skopiuj link]
Jak widać Murzyn stworzył nową rasową teorię , a tym samym stygmatyzuje wszystkich Białych o ''wrodzony rasizm'', wręcz zakodowany w naszym DNA. Taka teoria, nie poparta żadnymi naukowymi badaniami, to się dopiero nazywa prawdziwy rasizm. Jak widać oskarżeń o rasizm nigdy ''za wiele'', jeśli kieruje się je pod adresem białych. Co innego czarnych wtedy, to ''rasizm'' i ''mowa nienawiści''.
BongMan @ 2014-12-21, 17:51  Najlepszy komentarz Najlepszy komentarz (53 piw)
Analogicznie: Jesteś przestępcą, bo jesteś czarny.
Fajnie?

UE i spaślaki

12
Daj piwo
Anonymous @ 2014-12-20, 09:26 [skopiuj link]
"Jak twierdzi unijny Trybunał Sprawiedliwości, otyłość może stanowić niepełnosprawność, jeśli utrudnia otyłej osobie pełny i świadomy udział w życiu zawodowym na równi z innymi. Decyzja może mieć znaczące konsekwencje dla pracodawców z krajów członkowskich, a osoby otyłe będą podlegać ochronie przed dyskryminacją.
Gdy osoba otyła doświadcza „trwałego osłabienia funkcji fizycznych, umysłowych lub psychicznych”, które w połączeniu z innymi przeszkodami utrudniają jej pełny udział w życiu zawodowym na równi z innymi pracownikami, będzie podlegać ochronie przed dyskryminacją, niezależnie od tego, czy jest otyła z własnej winy, czy nie. Unijny trybunał zajął się sprawą na prośbę duńskiego sądu, który miał orzec w sprawie opiekuna dziecięcego, który po 15 latach pracy dla gminy dostał wypowiedzenie. Oficjalnie powodem zwolnienia była zmniejszona liczba dzieci wymagająca opieki, aczkolwiek w dodatkowej rozmowie poruszono temat jego nadwagi. Opiekun ważył ponad 160 kilogramów. Trybunał podkreślił, że prawo unijne nie zawiera zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość, aczkolwiek w pewnych warunkach może ona być uznana za pewnego rodzaju niepełnosprawność. Pracodawca ma obowiązek podjąć działania, które będą umożliwiać wykonywanie pracy osobie otyłej. Oznacza to, że pracodawcy będą mieli obowiązek spełniania potrzeb osób otyłych uznanych za niepełnosprawne. Dla przykładu można podać konieczność zapewnienia miejsc parkingowych bliżej miejsca pracy oraz dostosowanie stanowiska pracy do wagi i tuszy osoby. Wyrok może też utrudnić zwalnianie otyłych osób."

źródło http://pikio.pl/trybunal-ue-osoby-otyle-moga-podlegac-ochronie-przed-dyskryminacja-jak-niepelnosprawni/

Testy fizyczne do policji dyskryminują kobiety

67
Daj piwo
Medivh31 @ 2014-09-09, 00:17 [skopiuj link]
"RPO: Egzaminy fizyczne do policji dyskryminują kobiety. Chcą łatwiejszych

Rzeczniczka Praw Obywatelskiej Irena Lipowicz utrzymuje, iż testy sprawnościowe, które przeprowadza się podczas rekrutacji do policji dyskryminują kobiety. Nie uwzględniają bowiem różnic biologicznych między kobietą a mężczyzną.

W Polsce już ponad 15 procent funkcjonariuszy policji to kobiety. Aż 2 tysiące pań służy w Warszawie. Dla przykładu w Austrii postawiono sobie za cel, by w służbach mundurowych kobiety stanowiły aż połowę. Podobnie jest w Holandii, gdzie prowadzi się szeroką kampanię zachęcającą panie do wstępowania w szeregi policji. Testy w tych krajach są inne dla mężczyzn i inne dla kobiet.

Policjantki skarżą się do Rzeczniczki Praw Obywatelskiej. Egzaminy w Polsce nie uwzględniają bowiem różnic biologicznych między płciami. Lipowicz zwróciła się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Testy mają naruszać konstytucję, ponieważ ograniczają one kobietom możliwość dostania się do służby publicznej. Trzeba nadmienić, że wiele policjantek jest przeciwne nowym rozwiązaniom. Obawiają się, że będą traktowane jako „gorsi pracownicy”.

W rozmowie z natemat.pl jedna z policjantek przyznaje, iż testy są nawet za łatwe, a do policji dostają się przeciętniacy."

Źródło:

http://pikio.pl/rpo-egzam...a-latwiejszych/

Kolejny przejaw "oświeconej" polityki wzorowanej na tym co ma miejsce na zachodzie. Obawiam się że wprowadzenie zmian proponowanych przez RPO doprowadzi tylko do dalszego obniżenia standardów jakie ma spełniać policja; bo w gruncie rzeczy co za problem obić policjantkę która zdawała testy na poziomie easy i wziąć jej broń? Jak w ogóle można przy tworzeniu testów do służb mundurowych stosować podwójne standardy; przecież w takiej pracy powinno chodzić tylko i wyłącznie o prawidłowe, skuteczne i bezpieczne wykonywanie czynności. I tutaj nie chodzi tylko o dobro społeczeństwa ale również o samą policjantkę/policjanta który dokonuje jakiejkolwiek czynności.
Najbardziej współczuję tym paniom które zdały trudne testy a teraz jak znam życie będą traktowane gorzej tylko i wyłącznie ze względu na całkowicie bezsensowne decyzje.
Kapitan Cena @ 2014-09-09, 00:22  Najlepszy komentarz Najlepszy komentarz (111 piw)
Rozumiem, że w parze z odpowiednim rozporządzeniem na temat testów sprawnościowych dla kobiet należy wprowadzić rozporządzenie nakazujące agresywnym przetępcom dawanie forów kobietom ze względu na różnice biologiczne?
   Popularne tagi
osoby niepełnosprawne  cyclops  złe miejsce  zawieszony chomik  alpinistyka  czarność  chyba śmierć  listewka  złe przykłady dla dzieci  zatrąb  wysadzony  budowniczowie  teren badań  wypadek na paralotni
[ KWEJK ] [ JEB Z DZIDY ] [ WĄCHAM KSIĄŻKI ]