topic

SARS-COV-2-2019 - informacje podstawowe

hanney • 2020-03-18, 18:59
SARS-COV-2-2019


Spis treści:
  1. Informacje wstępne
  2. Objawy
  3. Leki
  4. Grupy ryzyka
  5. Jak się zabezpieczyć przed zachorowaniem
  6. Bonus


1. Informacje wstępne:

- SARS-CoV-2-2019 należy do rodziny koronawirusów
Cytat:

Wirusy należące do rodziny Koronawirusów
- SARS-CoV-1
- SARS-COV-2
- MERS-CoV
- Wirus przeziębienia (przeziębienie mogą również powodować Rinowirusy, które nie należą do Koronawirusów)


- Jest jednoniciowym wirusem RNA o dodatniej polaryzacji, czego efektem jest:
  Dużo większa niestabilność genetyczna niż wirusów dwuniciowych i wirusów DNA, a przez to częstsze mutacje i silniejsza odpowiedź układu odpornościowego

Cytat:

Dlaczego wirusy RNA dużo częściej mutują i są niestabilne?

Ponieważ rewertaza jest mniej dokładna w syntezie DNA od ludzkiej polimerazy DNA zależnej od DNA, przez co u tej samej osoby mogą występować zróżnicowane wiriony, które różnią się ilością i składem kwasów nukleinowych (większość mutacji jest niekorzystna, ale ze względu na intensywność procesu zostaje zachowany poziom zaraźliwości - lub też wzrasta, a także umożliwia to "ucieczkę" przed układem odpornościowym, mniej lub bardziej udaną). Wirusy DNA omijają ten etap inwazji komórki.

Mechanizm infekcji komórki:

  1. RNA zostaje dostarczone do komórki dzięki białkom błonowym gospodarza (m.in. dzięki ACE2)
  2. Na matrycy RNA wirusa powstaje odwrotna transkryptaza (czyli polimeraza DNA zależna od RNA/rewertaza)
  3. Rewertaza przeprowadza odwrotną transkrypcję, syntetyzując nić DNA na matrycy RNA (za pomocą rybosomów gospodarza)
  4. Powstałe wirusowe DNA ulega integracji z DNA komórki gospodarza
  5. Wirus zmusza komórkę do syntetyzowania swego RNA i białek
  6. Powstałe niedojrzałe cząstki wirusa (białka i RNA) ulegają składaniu i cięciu dzięki proteazie wirusowej, co umożliwia powstanie dojrzałych (zdolnych do infekcji) wirionów
  7. Komórka umiera uwalniając wiriony do środowiska


Na czym polega działanie rewertazy?

  Rewertaza używa aktywowane nukleozydy komórki gospodarza, a następnie łączy je tworząc nić DNA.Wirus SARS-1 a SARS-2 i MERS:

  SARS-1
  Śmiertelność na poziomie 7-10%
  Średnia Ilość osób zarażonych od jednego pacjenta: 3
  MERS
  Śmiertelność na poziomie 30-35%
  Średnia ilość osób zarażonych od jednego pacjenta: 2,7
  SARS-2
  Śmiertelność na poziomie 3-5%
  Średnia ilość zarażonych od jednego pacjenta: 2,7


2. Objawy COVID-19:

50% osób ma przebieg bezobjawowy lub z bardzo niespecyficznymi i przemijającymi szybko objawami
30% osób ma przebieg przypominający cięższe przeziębienie lub grypę (czyli ~80% może nie wiedzieć, iż jest zainfekowana SARS-CoV-2 przenosząc infekcje dalej), czyli szczególne gorączkę (38+ stopni), duszności, bóle mięśni i stawów, suchy kaszel, a rzadziej kichanie, powiększone węzły chłonne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i in.

Objawy wynikają ze wzrostu wydzielania interferony, a także resztek komórek i wirusa, które aktywują odpowiedź immunologiczną przez receptory toll podobne (TRL), czego efektem jest wzrost stężenia czynników prozapalnych (cytokin, chemokin, prostaglandyn i in.)

20% osób rozwija śródmiąższowe zapalenie płuc (o różnym nasileniu), które może przechodzić u 5-10% w:
  Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), który wymaga mechanicznego wentylowania (szansa na przeżycie 50%)
  Sepsę, która może spowodować wstrząs septyczny (śmiertelność do 70%)
  Oba w/w - śmiertelność <100%


U ludzi bez obciążeń, do 50 roku życia dominuje przebieg bezobjawowy lub skąpoobjawowy i zapalenie płuc (czyli reakcja zapalna wywołana przez nasz organizm, ażeby zwalczyć patogeny wykryte w płucach, która może mieć przebieg łagodny lub ciężki) - śmiertelność wzrasta wraz z wiekiem od 0,01% do 5% (w grupie do 50 lat).

W grupie powyżej 50 lat ryzyko zgonu oscyluje wokół 5-15% i gwałtownie wzrasta po 65/70 roku życia - szczególnie w przypadku chorób współtowarzyszących.

Zapalenie płuc kończy się wytworzeniem tkanki bliznowatej w obrębie płuc, czego efektem jest zmniejszenie pojemności całkowitej płuc i pojemności życiowej (uczucie duszności) - często, szczególnie w cięższych przypadkach.

3. Leki:

Leki, które potencjalnie mogą działać, a które są dostępne:
- Leki stosowane w terapii HCV - Sofosbuwir (mechanizm jak NNRTI, patrz niżej)
- Leki stosowane w terapii HIV - hamują rewertaze, będąc analogami nukleozydów (tzw. NNRTI, np Zydowudyna xD), co zmniejsza ilość wytwarzanych wirionów, a przez to utrudnia infekcje kolejnych komórek gospodarza. A także takie, które hamują proteazę (np. Lopinawir i Rytanowir, czyli enzym odpowiedzialny za cięcie i składanie podjednostek wirusa (jego dojrzewanie), spowalniając uwalnianie jego dojrzałych cząstek,
- Leki stosowane w malarii i chorobach autoimmunologicznych - hamują tzw. burzę cytokin (zbyt intensywny stan zapalny), przez co hamują rozwój zapalenia płuc i ARDS, a przez mniejszą aktywność enzymów proteolitycznych hamują uszkadzanie pęcherzyków płucnych, utrudniając infekcję bakteryjną, a przez to rozwój sepsy - np. Cyklosporyny, Chlorochina i Tocilizumab (mają też inne działanie, ale akurat tu wydaje się ono niezbyt ważne),
- Leki stymulujące odpowiedź komórkową - zwiększają aktywność komórek żernych, które usuwają chore komórki (np. pegylowany interferon alfa)

Leki, nad którymi pracujemy:
- Bardziej swoiste inhibitory rewertazy - np. Remdesivir, Galidesivir (mechanizm taki jak NNRTI)
- Przeciwciała przeciwko białkom wirusa (możliwe, że zostaną stworzone dzięki osobom, które już mają chorobę za sobą)
- Szczepionka

Dlaczego nie ma jeszcze leku?

Cytat:

Ponieważ wirusy RNA są niestabilne, co utrudnia analizę w laboratoriach, ponieważ bardzo krótko potrafią "istnieć" poza komórkom.
Dobry lek powinien jak najbardziej wybiórczo działać na metabolizm danego patogenu, a wybiórczość zależy od tego jak bardzo dany lek działa na enzymy patogenu i naszego organizmu

Ostatnio Polski zespół naukowców pod kierownictwem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, wyznaczył swoistość Proteazy SARS-CoV-2 dla poszczególnych związków chemicznych, co z kolei wyznacza wzór leku (a właściwie sposób oddziaływania leku z bezpośrednim otoczeniem), który będzie wykazywał bardzo dużą swoistość, a przez to zmaksymalizuje farkakodynamikę i zminimalizuje działania niepożądane.

Teraz musimy tylko czekać aż owy lek zostanie zaprojektowany, przejdzie fazy przedkliniczne, kliniczne, a następnie zostanie wprowadzony do obrotu (w najlepszym, wręcz niemożliwym wypadku za 6 miesięcy, a bardziej obiektywnie za 12-18 miesięcy)Dlaczego nie ma jeszcze szczepionki?

Cytat:

Ponieważ wirusy RNA wykazują małą stabilność genomu, utrudnioną pracę w laboratorium, a przez to szczepionki tworzone na podstawie sekwencji antygenów są zbyt mało skuteczne - nie zawsze rzecz jasna, ale w/w natura znacząco utrudnia opracowanie szczepionki.

Na szczęście grupa naukowców z Izraela od wielu lat pracowała nad szczepionką dla zwierząt hodowlanych (na innego koronawirusa), a przez to stworzyli technologię, która może przyspieszyć stworzenie szczepionki dla ludzi (do roku w najlepszym przypadku).Czy wszystkie leki w/w są dobre dla każdego i w każdym przebiegu choroby?

Cytat:

Nie, leki chroniące przed burzą cytokin raczej są stosowane u osób z zapaleniem płuc, a więc u 80% zainfekowanych wystarczy leczenie czysto objawowe.4. Grupy ryzyka:

Należy pamiętać, że przebieg choroby zależy od bardzo wielu aspektów, w tym od szybkości diagnozy, wprowadzonego leczenia, historii chorobowej pacjenta, a także osobniczych predyspozycji:
  - Chorzy na nadciśnienie i choroby wieńcowe (szansa na zgon wzrasta nawet 5x)
  - Chorzy na przewlekłe schorzenia nerek (szansa na zgon wzrasta nawet 10x+
  - Chorzy na cukrzycę (szansa na zgon wzrasta nawet 10x)
  - Osoby poddane immunosupresji (bd)
  - Kobiety w ciąży (bd)
  - Osoby po 70 roku życia (szansa na zgon wzrasta nawet 10x)
  - Osoby chore na choroby z autoagresją (bd)
  - Osoby chore na anemie (bd)
  - Chorzy przewlekle (różnie, bd)


5. Jak zabezpieczyć się przed zachorowaniem?

  - SIEDŹ W DOMU BAMBARYŁO LENIWA I TAK NIE POr*chaSZ
  - NIE PIJ ALKOHOLU - alkohol rzeczywiście uszkadza błonę wirusa, jednak po wypiciu powoduje przekrwienie błony śluzowej, czego efektem jest UŁATWIENIE WNIKANIA WIRUSA PRZEZ BŁONĘ ŚLUZOWĄ, dlatego też alkohol wykazuje pozytywne działanie wyłącznie w czasie picia, ale tuż po działa wręcz odwrotnie
  - Otwieraj drzwi za pomocą łokcia (tak samo też używaj dozownika do mydła)
  - Myj ręce wraz z nadgarstkami, a najlepiej i przedramionami zaraz po powrocie do miejsca zamieszkania
  - Przecieraj telefon mokrymi chusteczkami i od razu je wyrzucaj
  - Nie chodź w miejsca powszechnie odwiedzane (np. unikaj łóżka twojej starej)
  - Jak kichasz to w jednorazową chusteczkę, którą wyrzucasz od razu, a jeśli nie masz żadnego to do zgięcia łokciowego! - Tak, jeśli wirus dostanie się do dróg oddechowych może wywołać odruch kichania, choć to mało prawdopodobne
  - Myj dłonie mydłem! Mydło również "zabija" SARS-CoV-2 ("zabija", bo wirus nie jest organizmem żywym)
  - Nie dotykaj dłońmi ust, ani oczy - spojówki również są drogą infekcji!


6. BONUS - PRZEPIS NA ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY (nie do picia)

- 146 ml spirytusu (96%)
- 20 ml wody utlenionej
- 10 ml gliceryny (lub ew. mydła w płynie)
- 25 ml wody
- 3 krople olejku herbacianego/eukaliptusowego/tymiankowego (lub mieszkanka w/w, ale max 5 kropelek)

Wymieszać w szczelnym opakowaniu i odstawić na 30h. Voila!


PS Można by napisać dużo więcej, ale nie chce mi się. Większość danych jest w dużym stopniu przybliżona, ze względu na brak aktualnych metaanaliz, dobrze opisanego wpływu danych terapii na przeżywalność itp. Trzymajcie się zdrowo sadole, ja wracam do zabawy w leczenie, siedźcie w domu!

PPS Mogą być błędy, ale jestem niestety bardzo zmęczony, więc wybaczcie.

Arathnmor

2020-03-18, 19:05
Tak ładnie opisane, a mi się nie chce czytać... zapisuję na później.

swampman

2020-03-18, 19:08
koronawirus i smolensk.. slysze to rzygam

mozeciemiobciagnac

2020-03-18, 19:28
Ale pie**olenie. Wszędzie o tym trąbiom więc trzeba być totalnym globem żeby o tym nie wiedzieć. P. S. Mam małą gorączkę i suchy kaszel więc Idę do biedry biorę gotówkę ze sobą, biere dwusete i dwa browary. Dwusete wypie**olę na raz zaraz po wyjsciu z biedry a dwa browary żeby kobita jak wyczuje to że niby piwko. A jutro jak wytrzezwieje to zajebe gripexa jadę dalej rozwozić listy. Pozdrawiam

pazuzu

2020-03-18, 19:36
Śmiertelność jest o wiele mniejsza niż 3% jak sam napisałeś 80% ludzi nawet nie wie że ma SARS. Te 3 % to liczna zgonów osób które trafiły do szpitala. A jak weźmiemy pod uwagę wszystkich zarażonych to okaże się że śmiertelność jest na poziomie ok 0.5 %

lm65

2020-03-18, 19:42
No dobra, a teraz napiszcie jaki ch*j wprowadził tego virusa do obiegu :) ?

Jerzy_Owsik

2020-03-18, 19:50
Wezcie juz sp***alajcie z tym gownem,

hanney

2020-03-18, 19:56
pazuzu napisał/a:

Śmiertelność jest o wiele mniejsza niż 3% jak sam napisałeś 80% ludzi nawet nie wie że ma SARS. Te 3 % to liczna zgonów osób które trafiły do szpitala. A jak weźmiemy pod uwagę wszystkich zarażonych to okaże się że śmiertelność jest na poziomie ok 0.5 %Szacowane dane średniej światowej u osób zdiagnozowanych. Nie robimy testów osobom zdrowym, więc dokładniejsze dane będziemy mieli po epidemii. A o 50% bezobjawowych wiemy z jednego badania osób xD słynnego statku.

Sundown

2020-03-18, 22:22
Świetnie zredagowany tekst.

hanney

2020-03-19, 14:59
Najnowsze dane, które obejmują głównie populacje włoską (w temacie są dane z badań ludzi m.in. wypuszczonych z Diamond Princess i in., więc o bardziej niejednorodnej populacji, osób o statystycznie wyższym statusie społecznym = zdrowszych i bardziej dbających o higienę, a także dane z Wuhan).

Ze względu na próbę i średni wiek te dane wydają się najbardziej wiarygodne.SupremeLeader

2020-03-19, 23:18
Irlandia, od przedwczoraj siedzę na kwarantannie i jestem zakwalifikowany do testów, przewidywany czas oczekiwania to około 5 dni. objawy: osłabienie, gorączka, upierdliwy kaszel i miałem jednodniową sraczkę. A że pracuję w jebitnie dużej firmie z ludźmi z całego świata to w trybie natychmiastowym zostałem wyj***ny do domu z kategorycznym zakazem jakiegokolwiek opuszczania domu. I tu zaczyna się najlepsze, bo ja dostałem kwarantannę, ale moja żona jako zdrowa już nie i dopiero po tym jak zostanie potwierdzony u mnie covid ona również dostanie kwarantannę. A do tego czasu teoretycznie może śmigać sobie na zakupy i do pracy (również duże korpo) i przez te pięć dni potencjalnie roznosić wirusa. I jak tu się k***a uchronić przed pandemią? Mam nadzieję że chociaż w Polsce nie ma takich absurdów.

kubad1990

2020-03-20, 00:12
a no są. kierowcy w firmie transportowej co tydzien zjezdzaja na chatce z trasy, bzykanko w weekend ze swoimi wybrankiami i dalej za miedze. a kobitki dom musza utrzymac, zakupy sprzatanie, opie**olic komus dupe z sasiadka.... wszedzei tak samo

Attero132

2020-03-20, 09:16
Wszystkie badania są przekłamane z tego względu ze testów jest mało...wiec dużo ludzi szczególnie młodych przechodzi chorobe bez objawów lub z łagodnymi (typowe przeziebienie) wiec nawet nie przypuszczają że mogliby być zarażeni. Nie ma tych ludzi w żadnych statystykach a ich pewnie jest najwięcej....

hanney

2020-03-21, 11:23
Attero132 napisał/a:

Wszystkie badania są przekłamane z tego względu ze testów jest mało...wiec dużo ludzi szczególnie młodych przechodzi chorobe bez objawów lub z łagodnymi (typowe przeziebienie) wiec nawet nie przypuszczają że mogliby być zarażeni. Nie ma tych ludzi w żadnych statystykach a ich pewnie jest najwięcej....Są, np. w badaniu osób ze statku Diamond Princess, ponieważ wszyscy obecny tam ludzie zostali przebadani (próba ponad 3700 ludzi), więc mamy dosyć dobre dane nt przebiegu u większości ludzi.