Syryjskie dzieci

143
Daj piwo
weltmajster @ 2017-10-27, 21:37 [skopiuj link]
-Dlaczego w Niemczech dzieci syryjski imigrantów nie umierają z głodu?-Bo ich tam nie ma.


Merkel karmi starych arabów, kiedy ich żony i dzieci umierają z głodu.

"Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać...

288
Daj piwo
RasePL @ 2017-10-27, 23:41 [skopiuj link]
...w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie." ~George Bernard Shaw

niestety małpa przeżyła:ok***a:

Dokonanie egzekucji na otyłym ochroniarzu

64
Daj piwo
fantastico @ 2017-10-27, 02:38 [skopiuj link]
Brazylijski ochroniarz mający otyłości oznaki,
zostaje spuszczony wprost do śmierci kloaki.

Jak mówi stare chińskie przysłowie:

"Kij co ma dwa końce jednakowo młóci,
tych co są sprawiedliwi i tych co są deprawacją ukłuci".

Rozmówki polsko-angielskie

58
Daj piwo
fantastico @ 2017-10-26, 19:31 [skopiuj link] IGNORUJ TEMATY Z DZIAŁU "INNE CZARNOŚCI"  
HUSBAND: Honey, I 'm home!
MĄŻ: Miodzie, jestem domem!
WIFE: Is that you, Matthew? Finally! What took you so long?
ŻONA: Czyż jesteś to ty, Matthew'ie? Finalnie! Co cię wzięło takiego długiego?
HUSBAND: Come, 'come, Jennifer, don't get upset.
MĄŻ: Przybądź, przybądź, Jenniferze, nie uzyskuj przewagi jednego seta w meczu tenisowym.
WIFE: Why, you've certainly taken your time this time.
ŻONA: Dlaczego, ty z pewnością zabrałeś swój czas tymczasem.
HUSBAND: It's a jungle out there, my dear. Traffic jams every freaking five minutes, pardon my French. How was your day, by the way?
MĄŻ: To jest dżungla tam na zewnątrz, moja zwierzyno płowa. Dżemy sklepików tytoniowych każde pieprzone pięć minut, ułaskaw mojego Francuza. Jak był twój dzień, na poboczu drogi?
WIFE: Nothing out of the ordinary. Your mother called to complain that you don't call her often enough. Your son broke another two front teeth playing ice hockey. The garbage people are on strike. I washed the kitchen floor, and now my back is killing me. My allergies are a pain-in-the-neck as well. And this foul weather gives me a hell of a pleasant feeling to boot. Other than that, my life as a typical suburban housewife ran its everyday course smoothly today. In any case, dinner is served.
ŻONA: Nic poza obrębem czegoś ordynarnego. Twoja matka wołała narzekać, że ty wołasz ją nie często dosyć. Twój syn złamał jeszcze jedne dwa zęby frontowe grając na hokeju z lodu. Śmieciarze są na uderzeniu. Wyprałam kuchenne piętro i teraz mój tył zabija mnie. Moja alergia jest bólem-w-szyi jako studnia. I ta niesportowa pogoda daje mi piekło proszącego czucia do buta. Inne niż to, moje życie jako typowej podurbanistycznej domowej żony biegło swój każdodzienny kurs gładko dziś. W dowolnym futerale, obiad jest obsłużony.
HUSBAND: Can you fix me a stiff drink first?
MĄŻ: Możesz ty zreperować mi jakiś sztywny napój, po pierwsze?
WIFE: Out of the question. The food is getting cold. Besides, why don't you fix one for yourself? I have my hands full, tossing the salad.
ŻONA: Na zewnątrz pytania. Żywność jest dostająca chłodu. Obok, dlaczego ty nie zreperujesz jednego dla siebie sam? Ja mam moje ręce pełne, podrzucając sałatę.
HUSBAND: All right, then. I'll get myself a can of Bud from the icebox. What are we having tonight?
MĄŻ: Wszystko na prawo, tedy. Dostanę sobie puszkę Pąku z lodopudła. Co jesteśmy mający tej nocy?
WIFE: You didn 't expect anything fancy, did you? What we have tonight is ever-so-popular hamburgers and fries from Burger King. There's nothing like the regular meat-and-potato kind of stuff. (Aside:) I think I'm gonna throw up.
ŻONA: Ty nie oczekiwałeś żadnej wymyślnej rzeczy, oczekiwałeś ty? Co my mamy dziś, to są zawsze-tak-popularni szynkowi mieszczanie i smażonki z "Mieszczanina-Króla". Tam jest nicość przypominająca regularny mięsno-kartoflany rodzaj substancji. (Leżąc na boku:) Myślę, jestem gonną w trakcie rzutu wzwyż.

Wypadek na trasie Dubna - Kimry - Goritsy

79
Daj piwo
fantastico @ 2017-10-27, 02:30 [skopiuj link]
Na 8 kilometrze trasy Dubna - Kimry - Goritsy zdarza się wypadek, w którym jedna osoba ginie, a dwie nie giną.

Jak mówi stare chińskie przysłowie:

"Klapki na oczach służą do niewidzenia,
zakładając je możesz pozbawiać ludzi istnienia".

Ulicznego sprzedawcy życie zabrane zastrzeleniem

54
Daj piwo
fantastico @ 2017-10-27, 02:42 [skopiuj link]
Uliczny sprzedawca widzi zbliżające się zagrożenie, jednakże skołowany czeka na dokonanie zabójstwa na nim. Nie wiedział pewnie,że zginie. Zginął od zastrzelenia bo tego nie przeżył.

Jak mówi stare chińskie przysłowie:

"Gdy słońce jest w zenicie i parzy promieniami,
rozglądaj się w koło, bo czasem coś Cię zrani".

Popis na hulajnodze

92
Daj piwo
Nei @ 2017-10-27, 12:04 [skopiuj link]

"Is he dead? " :lol:

Klopikacja

76
Daj piwo
Velture @ 2017-10-27, 08:26 [skopiuj link]
Część było ale większości nie.

Musicie dać głośniej bo ch*ja słychać.

Pies i kot

143
Daj piwo
Angel @ 2017-10-27, 15:55 [skopiuj link]
26 października do internetu trafił film na którym mężczyzna kopnął kota. Internauci szybko namierzyli mężczyznę który okazał sie funkcjonariuszem połockiej policji (Połock – miasto na Białorusi). Złożyli zawiadomienie do prokuratury i w dniu dzisiejszym (27.10) sprawą zajął się również wydział wewnętrzny Białoruskiej policji który wydalił dyscyplinarnie ze służby funkcjonariusza. Prokuratora przedstawiła również mężczyźnie zarzut znęcania się nad zwierzęciem.

Insaner @ 2017-10-27, 17:33  Najlepszy komentarz Najlepszy komentarz (57 piw)
KlinikaAborcyjna napisał/a:
To na Białoruś dotarło już lewackie sp***olenie umysłowe, k***a to jest dopiero powód żeby zwolnić kogoś dyscyplinarnie z pracy a :idzwch*j: :kawa:


Oczywiście, że jest. Po cholerę tego kota kopał, tym bardziej że jest "osobą zaufania publicznego"? To tylko zwierzę, które nic mu nie zrobiło. Na przyszłość tłuk będzie miał nauczkę.

Palcóweczka

109
Daj piwo
Velture @ 2017-10-27, 07:02 [skopiuj link]
Troszkę sztywna ta jego panienka :amused:


   Popularne tagi
wściekłe babcie  łorzysko  skulica  mhhhh oh yeah  murzyn w murzynie  jobery  #baba  wiosna 2017  znęcacnie się  dźwiękoszczelność  tse tse tse  wołodia  gównokolorowe ścierwo  grizzly man  sarsa  bonfire  upolował  choir  trujący
[ KWEJK ] [ JEB Z DZIDY ] [ WĄCHAM KSIĄŻKI ]
X