topic

Małgorzata, córka Łazarza (1967)

Cały_Idiota • 2015-08-28, 14:48
Konflikt między wymierającym kultem pogańskim, a rozwijającym się chrześcijaństwem w XIII-wiecznych Czechach. Piękne zdjęcia i muzyka, sporo symboliki, mistycyzmu.