topic

Jeśli zadajesz pytania - Jesteś szalony.

Modrzew88 • 2014-11-07, 16:37
Informacja publiczna w wydaniu Sekretarza Gminy Pacyna.


korinogaro

2014-11-09, 07:06
Ale się z nim jebią. Jak są za tępi na doj***nie go paragrafem to niech się zrzucą 500pln i wyślą kogoś w miarę kumatego do warszawy żeby wykupił na rok licencję lobbysty i na jej podstawie muszą mu udzielić dostępu do wszystkich sprawozdań i tak dalej. I nie będzie mógł stary ch*j się migać że to nie takie uzasadnienie wniosku, a tu jakiś błąd.

elBiaauawy

2014-11-09, 09:31
oczywiście już wypełzły cebuliony tego portalu, które zwęszyły w nim Żyda.
Ja pie**olę, muszę was zmartwić. To zwykły polaczek, mentalnie i z gęby- zupełnie tak jak wy. Taki sam jak ci z wiejskiej i zewsząd inąd. Cwaniak, jakich cała masa. Niestety, wybierają takich też cwaniacy, tylko mniejsi, szaraczki.

I zawsze są jacyś k***a ONI- złodzieje, żydzi, ruscy agenci. I zawsze dumne polactwo, tylko wiecznie jakoś wyr*chane i dające się dymać.
Ja pie**olę, jesteście takimi śmieciami, że nawet mi was smrody nie żal. Dalej żyjcie w świecie żydów i innych takich czy innych, których sami wybieracie.

Powinni właśnie przyjść do tej zj***nej ch*jolandii Żydzi i Niemcy i zmienić standardy kultury politycznej, to byście się przekonali jak kończą ludzie pokroju sekretarza Waldemara Rachubińskiego z pie**olonej Pacyny w cywilizowanych krajach, do których polska jeszcze przez pół milenium nie będzie należeć. Ale skąd mogą o tym wiedzieć zacofane śmierdziele i marne trolusie pokroju basistanczyg, co spod jasła w życiu łba nie wyściubili.

zbiff

2014-11-09, 21:14
Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku - dokładnie art. 24, pkt.2 ust.3 - wymienia wśród obowiązków samorządowca udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów jeśli prawo tego nie zabrania.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 nie zabrania - dokładnie art.3 (cały), art. 4 ust. 4 i 5 - wymienia organy samorządu terytorialnego i ich pracowników jako szczególne instytucje zobowiązane do udzielenia informacji publicznej.
Do tego jeszcze ustawa (która chyba nie ma akurat tutaj zastosowania) Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku - dokładnie art. 35 par. 1 i 2 - mówi o załatwianiu spraw bez zbędnej zwłoki, jeśli można sprawę załatwić w oparciu o fakty powszechnie znane urzędowi.

Podsumowując, tam się k*rwa nikt na niczym nie zna!!