topic

Egzamin z Inżynierii Teologicznej

Centurion • 2007-10-15, 10:30
Egzamin z Inżynierii Teologicznej
5 pytań, 60 minut

Możesz używać kalkulatora, Biblii, Koranu, Tory i Księgi Mormona.
Prędkość światła to c. Wszystkie rozwiązania udokumentuj. W każdym
zadaniu przyjmij, że Jezus jest doskonale kulisty i ma stałą gęstość G.
Modlenie się podczas egzaminu jest zabronione.

1. (20 pkt.) Franek z Józkiem stoją na rogu ulicy. Bóg kocha każdego z
nich tak samo (L-0). Następnie Franek przyspiesza do 0.9c. Z punktu
widzenia Józka, jak bardzo Bóg kocha teraz Franka?

2. Stefek, katolik, jest w stanie łaski uświęcającej. Po pewnym czasie
odbywa stosunek z owcą O.
a) (8 pkt.) Jaki jest współczynnik zadośćuczynienia Stefka, jeśli owca O
była chętna?
b) (12 pkt.) A co, jeśli owca O nie była technicznie chętna, ale nie
można powiedzieć, aby miała coś przeciwko?

3. (20 pkt.) Wieczna, wszechogarniająca miłość ducha świętego znajduje
się w płaszczyźnie XY. Dusza Zuzi umiejscowiona jest w (0,0,5) przy
czasie t = 0s., i porusza się z prędkością 5m/s w kierunku osi Z, w
stronę wartości dodatnich. Wszystkie wartości wyrażono we współrzędnych
kartezjańskich, zgodnie z doskonale racjonalnym oświeceniowym podejściem
do Wszechświata. W jakim czasie t dusza Zuzi zostanie zbawiona?
(Wskazówka: załóż punktowość duszy)

4. (20 pkt.) Załóżmy, że Wniebowstąpienie nastąpi w czasie t. Kornelia,
zbawiona ludzka istota o masie 90kg, w stanie łaski uświęcającej, ma w
tym czasie t głowę w zatrzaskujących się właśnie szczękach aligatora.
Jaka masa mięsa pozostanie dla aligatora w czasie t + 10s.?

5. Izaak jest idealnie śliskim Żydem bez masy w stanie spoczynku. Dla
jego wiary, jego poziom grzechu wynosi 11 Mojżeszów. Następnie zjada
0.3kg wieprzowiny i bardzo mu to smakuje. Załóż w tym zadaniu, że Żydzi
mają zawsze rację.
a) (10 pkt.) Jaki jest teraz poziom grzechu Izaaka?
b) (10 pkt.) Załóżmy dodatkowo, że Izaak jest z plemienia Judy. Nie jest
już teraz taki cholernie nadęty, co?

Zadanie dodatkowe (10 pkt.): 25 gramów opłatka i 20 ml taniego wina
poddane są przeistoczeniu i stają się ciałem i krwią Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Ile dżuli ciepła wydzieli się podczas tej przemiany?

rrdzony

2011-03-23, 00:51
ma ktoś odpowiedzi? chciałbym sprawdzić wyniki.