9

Bogowie z Kosmosu - Nieznane Opowieści

Gorti • 2020-03-18, 19:21
16
Na całym świecie starożytni ludzie opowiadali historie o bogach przybywających do nich z nieba. Zwykle słuchamy tylko o popularnych relacjach dotyczących Sumerów, Żydów, Greków, Egipcjan, Majów czy Hindusów. Dziś zerknijmy zatem na kilka mniej znanych a również interesujących przypadków opowiadanych przez przedstawicieli innych kultur.

JAK W 1933 WYOBRAŻANO SOBIE ROK 2020?

wszystkoousa • 2020-03-18, 19:15
9
Epidemia nieznanej zakaźnej choroby, smartfony, smartwatche oraz podróże w kosmos, to tylko mała część wyobrażeń Herberta Georga Wellsa z 1933, które w przyszłości stały się faktem.

SARS-COV-2-2019 - informacje podstawowe

hanney • 2020-03-18, 18:59
42
SARS-COV-2-2019


Spis treści:
  1. Informacje wstępne
  2. Objawy
  3. Leki
  4. Grupy ryzyka
  5. Jak się zabezpieczyć przed zachorowaniem
  6. Bonus


1. Informacje wstępne:

- SARS-CoV-2-2019 należy do rodziny koronawirusów
Cytat:

Wirusy należące do rodziny Koronawirusów
- SARS-CoV-1
- SARS-COV-2
- MERS-CoV
- Wirus przeziębienia (przeziębienie mogą również powodować Rinowirusy, które nie należą do Koronawirusów)


- Jest jednoniciowym wirusem RNA o dodatniej polaryzacji, czego efektem jest:
  Dużo większa niestabilność genetyczna niż wirusów dwuniciowych i wirusów DNA, a przez to częstsze mutacje i silniejsza odpowiedź układu odpornościowego

Cytat:

Dlaczego wirusy RNA dużo częściej mutują i są niestabilne?

Ponieważ rewertaza jest mniej dokładna w syntezie DNA od ludzkiej polimerazy DNA zależnej od DNA, przez co u tej samej osoby mogą występować zróżnicowane wiriony, które różnią się ilością i składem kwasów nukleinowych (większość mutacji jest niekorzystna, ale ze względu na intensywność procesu zostaje zachowany poziom zaraźliwości - lub też wzrasta, a także umożliwia to "ucieczkę" przed układem odpornościowym, mniej lub bardziej udaną). Wirusy DNA omijają ten etap inwazji komórki.

Mechanizm infekcji komórki:

  1. RNA zostaje dostarczone do komórki dzięki białkom błonowym gospodarza (m.in. dzięki ACE2)
  2. Na matrycy RNA wirusa powstaje odwrotna transkryptaza (czyli polimeraza DNA zależna od RNA/rewertaza)
  3. Rewertaza przeprowadza odwrotną transkrypcję, syntetyzując nić DNA na matrycy RNA (za pomocą rybosomów gospodarza)
  4. Powstałe wirusowe DNA ulega integracji z DNA komórki gospodarza
  5. Wirus zmusza komórkę do syntetyzowania swego RNA i białek
  6. Powstałe niedojrzałe cząstki wirusa (białka i RNA) ulegają składaniu i cięciu dzięki proteazie wirusowej, co umożliwia powstanie dojrzałych (zdolnych do infekcji) wirionów
  7. Komórka umiera uwalniając wiriony do środowiska


Na czym polega działanie rewertazy?

  Rewertaza używa aktywowane nukleozydy komórki gospodarza, a następnie łączy je tworząc nić DNA.Wirus SARS-1 a SARS-2 i MERS:

  SARS-1
  Śmiertelność na poziomie 7-10%
  Średnia Ilość osób zarażonych od jednego pacjenta: 3
  MERS
  Śmiertelność na poziomie 30-35%
  Średnia ilość osób zarażonych od jednego pacjenta: 2,7
  SARS-2
  Śmiertelność na poziomie 3-5%
  Średnia ilość zarażonych od jednego pacjenta: 2,7


2. Objawy COVID-19:

50% osób ma przebieg bezobjawowy lub z bardzo niespecyficznymi i przemijającymi szybko objawami
30% osób ma przebieg przypominający cięższe przeziębienie lub grypę (czyli ~80% może nie wiedzieć, iż jest zainfekowana SARS-CoV-2 przenosząc infekcje dalej), czyli szczególne gorączkę (38+ stopni), duszności, bóle mięśni i stawów, suchy kaszel, a rzadziej kichanie, powiększone węzły chłonne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i in.

Objawy wynikają ze wzrostu wydzielania interferony, a także resztek komórek i wirusa, które aktywują odpowiedź immunologiczną przez receptory toll podobne (TRL), czego efektem jest wzrost stężenia czynników prozapalnych (cytokin, chemokin, prostaglandyn i in.)

20% osób rozwija śródmiąższowe zapalenie płuc (o różnym nasileniu), które może przechodzić u 5-10% w:
  Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), który wymaga mechanicznego wentylowania (szansa na przeżycie 50%)
  Sepsę, która może spowodować wstrząs septyczny (śmiertelność do 70%)
  Oba w/w - śmiertelność <100%


U ludzi bez obciążeń, do 50 roku życia dominuje przebieg bezobjawowy lub skąpoobjawowy i zapalenie płuc (czyli reakcja zapalna wywołana przez nasz organizm, ażeby zwalczyć patogeny wykryte w płucach, która może mieć przebieg łagodny lub ciężki) - śmiertelność wzrasta wraz z wiekiem od 0,01% do 5% (w grupie do 50 lat).

W grupie powyżej 50 lat ryzyko zgonu oscyluje wokół 5-15% i gwałtownie wzrasta po 65/70 roku życia - szczególnie w przypadku chorób współtowarzyszących.

Zapalenie płuc kończy się wytworzeniem tkanki bliznowatej w obrębie płuc, czego efektem jest zmniejszenie pojemności całkowitej płuc i pojemności życiowej (uczucie duszności) - często, szczególnie w cięższych przypadkach.

3. Leki:

Leki, które potencjalnie mogą działać, a które są dostępne:
- Leki stosowane w terapii HCV - Sofosbuwir (mechanizm jak NNRTI, patrz niżej)
- Leki stosowane w terapii HIV - hamują rewertaze, będąc analogami nukleozydów (tzw. NNRTI, np Zydowudyna xD), co zmniejsza ilość wytwarzanych wirionów, a przez to utrudnia infekcje kolejnych komórek gospodarza. A także takie, które hamują proteazę (np. Lopinawir i Rytanowir, czyli enzym odpowiedzialny za cięcie i składanie podjednostek wirusa (jego dojrzewanie), spowalniając uwalnianie jego dojrzałych cząstek,
- Leki stosowane w malarii i chorobach autoimmunologicznych - hamują tzw. burzę cytokin (zbyt intensywny stan zapalny), przez co hamują rozwój zapalenia płuc i ARDS, a przez mniejszą aktywność enzymów proteolitycznych hamują uszkadzanie pęcherzyków płucnych, utrudniając infekcję bakteryjną, a przez to rozwój sepsy - np. Cyklosporyny, Chlorochina i Tocilizumab (mają też inne działanie, ale akurat tu wydaje się ono niezbyt ważne),
- Leki stymulujące odpowiedź komórkową - zwiększają aktywność komórek żernych, które usuwają chore komórki (np. pegylowany interferon alfa)

Leki, nad którymi pracujemy:
- Bardziej swoiste inhibitory rewertazy - np. Remdesivir, Galidesivir (mechanizm taki jak NNRTI)
- Przeciwciała przeciwko białkom wirusa (możliwe, że zostaną stworzone dzięki osobom, które już mają chorobę za sobą)
- Szczepionka

Dlaczego nie ma jeszcze leku?

Cytat:

Ponieważ wirusy RNA są niestabilne, co utrudnia analizę w laboratoriach, ponieważ bardzo krótko potrafią "istnieć" poza komórkom.
Dobry lek powinien jak najbardziej wybiórczo działać na metabolizm danego patogenu, a wybiórczość zależy od tego jak bardzo dany lek działa na enzymy patogenu i naszego organizmu

Ostatnio Polski zespół naukowców pod kierownictwem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, wyznaczył swoistość Proteazy SARS-CoV-2 dla poszczególnych związków chemicznych, co z kolei wyznacza wzór leku (a właściwie sposób oddziaływania leku z bezpośrednim otoczeniem), który będzie wykazywał bardzo dużą swoistość, a przez to zmaksymalizuje farkakodynamikę i zminimalizuje działania niepożądane.

Teraz musimy tylko czekać aż owy lek zostanie zaprojektowany, przejdzie fazy przedkliniczne, kliniczne, a następnie zostanie wprowadzony do obrotu (w najlepszym, wręcz niemożliwym wypadku za 6 miesięcy, a bardziej obiektywnie za 12-18 miesięcy)Dlaczego nie ma jeszcze szczepionki?

Cytat:

Ponieważ wirusy RNA wykazują małą stabilność genomu, utrudnioną pracę w laboratorium, a przez to szczepionki tworzone na podstawie sekwencji antygenów są zbyt mało skuteczne - nie zawsze rzecz jasna, ale w/w natura znacząco utrudnia opracowanie szczepionki.

Na szczęście grupa naukowców z Izraela od wielu lat pracowała nad szczepionką dla zwierząt hodowlanych (na innego koronawirusa), a przez to stworzyli technologię, która może przyspieszyć stworzenie szczepionki dla ludzi (do roku w najlepszym przypadku).Czy wszystkie leki w/w są dobre dla każdego i w każdym przebiegu choroby?

Cytat:

Nie, leki chroniące przed burzą cytokin raczej są stosowane u osób z zapaleniem płuc, a więc u 80% zainfekowanych wystarczy leczenie czysto objawowe.4. Grupy ryzyka:

Należy pamiętać, że przebieg choroby zależy od bardzo wielu aspektów, w tym od szybkości diagnozy, wprowadzonego leczenia, historii chorobowej pacjenta, a także osobniczych predyspozycji:
  - Chorzy na nadciśnienie i choroby wieńcowe (szansa na zgon wzrasta nawet 5x)
  - Chorzy na przewlekłe schorzenia nerek (szansa na zgon wzrasta nawet 10x+
  - Chorzy na cukrzycę (szansa na zgon wzrasta nawet 10x)
  - Osoby poddane immunosupresji (bd)
  - Kobiety w ciąży (bd)
  - Osoby po 70 roku życia (szansa na zgon wzrasta nawet 10x)
  - Osoby chore na choroby z autoagresją (bd)
  - Osoby chore na anemie (bd)
  - Chorzy przewlekle (różnie, bd)


5. Jak zabezpieczyć się przed zachorowaniem?

  - SIEDŹ W DOMU BAMBARYŁO LENIWA I TAK NIE POr*chaSZ
  - NIE PIJ ALKOHOLU - alkohol rzeczywiście uszkadza błonę wirusa, jednak po wypiciu powoduje przekrwienie błony śluzowej, czego efektem jest UŁATWIENIE WNIKANIA WIRUSA PRZEZ BŁONĘ ŚLUZOWĄ, dlatego też alkohol wykazuje pozytywne działanie wyłącznie w czasie picia, ale tuż po działa wręcz odwrotnie
  - Otwieraj drzwi za pomocą łokcia (tak samo też używaj dozownika do mydła)
  - Myj ręce wraz z nadgarstkami, a najlepiej i przedramionami zaraz po powrocie do miejsca zamieszkania
  - Przecieraj telefon mokrymi chusteczkami i od razu je wyrzucaj
  - Nie chodź w miejsca powszechnie odwiedzane (np. unikaj łóżka twojej starej)
  - Jak kichasz to w jednorazową chusteczkę, którą wyrzucasz od razu, a jeśli nie masz żadnego to do zgięcia łokciowego! - Tak, jeśli wirus dostanie się do dróg oddechowych może wywołać odruch kichania, choć to mało prawdopodobne
  - Myj dłonie mydłem! Mydło również "zabija" SARS-CoV-2 ("zabija", bo wirus nie jest organizmem żywym)
  - Nie dotykaj dłońmi ust, ani oczy - spojówki również są drogą infekcji!


6. BONUS - PRZEPIS NA ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY (nie do picia)

- 146 ml spirytusu (96%)
- 20 ml wody utlenionej
- 10 ml gliceryny (lub ew. mydła w płynie)
- 25 ml wody
- 3 krople olejku herbacianego/eukaliptusowego/tymiankowego (lub mieszkanka w/w, ale max 5 kropelek)

Wymieszać w szczelnym opakowaniu i odstawić na 30h. Voila!


PS Można by napisać dużo więcej, ale nie chce mi się. Większość danych jest w dużym stopniu przybliżona, ze względu na brak aktualnych metaanaliz, dobrze opisanego wpływu danych terapii na przeżywalność itp. Trzymajcie się zdrowo sadole, ja wracam do zabawy w leczenie, siedźcie w domu!

PPS Mogą być błędy, ale jestem niestety bardzo zmęczony, więc wybaczcie.

Ervil LeBaron czyli Mormoński Charles Manson

Vindir • 2020-03-17, 16:52
8
13 żon, ponad 50 dzieci oraz około 30 ofiar - to bilans życia Ervina LeBarona, przywódcy sekty fundamentalistów, który nakazał zabijanie swoich przeciwników na podstawie doktryny religijnej zwanej pokutą krwii.

Ze względu na kontrolę, jaką miał nad swoimi wyznawcami był on nazywany mormońskim Charlesem Mansonem. Zainteresowani? Zapraszam Was zatem do wysłuchania kolejnego odcinka na Miejscu Zbrodni.

Belgia

Szeszonk • 2020-03-16, 21:59
3


Belgia - dwa narody w jednym państwie

Koronawirus w Warszawie

nightwood • 2020-03-16, 20:04
13
Tak wyglądała Warszawa wczoraj, czyli w niedzielę 15 marca, w piękny słoneczny dzień. Ludzi na Starym Mieście i w centrum prawie wcale nie było, a w pustych uliczkach hulał tylko wiatr.

Pełna Galeia na moim blogu

Przesłuchania morderców #12: Todd Kendhammer

przesluchania.mordercow • 2020-03-16, 19:11
6
Oto najważniejsze fragmenty przesłuchania 46-letniego Todda Kendhammera w sprawie śmierci jego rok młodszej żony, Barbary. Według jego wersji, Barbara zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, w którym to stalowa rurka przebiła przednią szybę samochodu i śmiertelnie ugodziła kobietę, siedzącą na miejscu pasażera. Jak się później okazało w toku postępowania, rzeczywisty przebieg wydarzeń był prawdopodobnie zupełnie inny od tego podanego przez mężczyznę...

Oryginalne nagranie z przesłuchania można znaleźć w Internecie wpisując w wyszukiwarkę frazę „Todd Kendhammer interrogation”.

X